Hilltop youth önskar oss ett gott nytt 2012

För ett tag sedan skrev jag en post med titeln ”trefrontskrig”. Efter kanal 2:s reportage om Naama Margolis blev det som bekant enorm uppmärksamhet på frågor som rör ultraortodox radikalisering och tilltagande exkludering av kvinnor. Den sortens extremism berör främst det israeliska samhället samt i begränsad form judar utomlands. Däremot har den ringa inflytande över utrikespolitiken.

Det har däremot de ultranationalistiska ungdomar som brukar kallas ”Hilltop Youth” (Noar Hagvaot) och som ligger bakom de flesta fall av skadegörelse på palestinsk egendom och även emot israeliska soldater. Deras världsbild är ortodoxt religiös med full betoning på landet Israels religiösa helighet och utsträckning, vilket precis som hos de ultraortodoxa utgör en ny form av fanatism på ett visst tema inom judendomen. Men detta vore också en intern religiös debatt om det inte vore för den här gruppens politiska sprängkraft.

 Nu har 972 magazine lagt upp ett nytt israeliskt kanal 2-reportage där Hilltop Youth förklarar sin världsbild (engelsktextat). Jag vill betona att de här åsikterna visserligen är väldigt extrema och utgör en minoritet i den nationalreligiösa befolkningen, men just attityden att ”araberna hör inte hit” är något jag stöter på hela tiden hos nationalreligiösa. De har 22 länder och de har inget i Landet Israel att göra. Värt att ta på allvar för alla som bryr sig om vart Israel är på väg någonstans.

31 reaktioner till “Hilltop youth önskar oss ett gott nytt 2012”

 1. Anna, din artikel är i och för sig alldeles utmärkt men jag har en fråga och ett påpekande. Frågan är, varför du verkar vilja föra tillbaka debatten till noar hagvaot från exkluderingen av kvinnor. Jag anser att frågan om exkluderande av kvinnor är mycket allvarligare för det israeliska samhället än noar hagvaot då den gäller rör mycket fler invånare och på sikt totalt kan knäcka det israeliska samhället och inte bara moraliskt.

  Åsikten ”Araberna hör inte hit” finns inte enbart hos de nationalreligiösa utan är utbredd mycket längre vänster ut och har politiska grunder långt bort i det judiska samhället under mandattiden. Åsikten var dessutom ordentligt spridd inom den klassiska arbetarsionismen (Speciellt Mapai och Achdut Avoda)

  1. Hej, nej jag vill inte föra tillbaka – det är två företeelser som precis som de anti-demokratiska lagförslagen löper parallellt med varandra. Du har definitivt en poäng: samtidigt som noar hagvaot har mycket större inflytande över utrikespolitiken (deras handlingar når alltså FN:s säkerhetsråd) så har de mycket mindre inflytande över det israeliska samhället i sig, så länge de inte bränner moskeer innanför gröna linjen. Jag tror inte att man nödvändigtvis måste göra en hierarki mellan extremismerna, de behöver konfronteras var för sig. Kommer absolut att skriva mer om detta.

 2. Viktigt att känna till och värt att ta på allvar, helt klart. Det som kan få de här människorna att gå från ord till ”värre” handling än det vi redan sett (och göra sånt så att t o m Netanyahu kan tänka sig att använda t-ordet) är verkställandet av israeliska regeringsbeslut om att evakuera och förstöra utposter och bosättningar. Den som kallar sig för Israelvän i Sverige måste påtala de här fenomenen och problemen. Judiska rasister och terrorister i Israel – finns dom? Ja. Den som bryr sig om Israel, måste uppmärksamma och bekämpa de här krafterna och idéerna.

 3. Det här med att ”föra tillbaka debatten” är ett intressant fenomen. Media reagerar och publicerar utifrån en alldeles särskild uppsättning kriterier. Och de feta rubrikerna kan få oss alla att tro att nu minsann är det här den viktigaste frågan och det viktigaste hotet mot samhället. Jag tror man får ta medias rapporter med ro, med ett visst saktmod. Spänningen, problemen och dynamiken mellan ”sekularisade” och ”ultraortodoxa” är inte nytt och vårt lilla Israel kommer att inte krascha nästa vecka pga av de senaste turerna och affärerna. Och inläggets fokus, Hilltop youth, är en liten del i stort och problematiskt drama.

 4. Bifogar då det senaste: ”Israel charges right-wing activists with tracking IDF in West Bank” (Haaretz). De här bosättarrabulisterna anser sig förtryckta av staten. De utmanar den demokratiska rättsstaten. Och att de gör detta ute på den ”vilda Västbanken” är ingen slump, eftersom våra politiker sedan många många år har låtit ett slags israelisk ”halvvärld” slå rot och gro i och runt ett antal bosättningar.

 5. Fenomenet finns i alla länder, men tar sig olika uttryck. I Israel fyller nybyggarungdomarna själen med nationalism på gränsen till rasism, och attackerar araber och deras egendom. I Sverige fyller invandrarungdomar själen med anti-nationalism på gränsen till rasism och attackerar araber och allmän egendom. Etniskt svenska ungdomar fyller magen med alkohol och attackerar vem som helst, samt totalförstör allmän egendom. Enda skillnaden är att media har satt en politisk stämpel på ungdomarna i Israel, och Israel-bashers använder företeelsen som slagträ för att delegitimisera (heter det så på svenska) landet.

  Having said this, så anser jag att allt våld är förkastligt, förutom det som staten utövar i kraft av sitt legitima våldsmonopol.

  1. Om media har satt en politisk stämpel på noar hagvaot så får det anses som alldeles korrekt. Bosättaraktivisterna och deras prislappsattacker handlar om politik. Och jag anser ju också att det är terrorism. Därför köper jag inte jämförelsen med fulla tonårshuliganer i Sverige.

  2. Allt våld som är statligt sanktionerat är inte legitimt, därav finns det inget legitimt våldsmonopol som inte är som allt annat våld.

   Din syn på unga svenskar stämmer ej. Du söker göra något som finns i Israel till något som finns i Sverige. Och det finns inte i Sverige. Många unga svenskar må vara förtjusta i olika drycker och likörer hehe. Men inte brukar unga begå hatbrott mot ett ockuperat men också nedtryckt specifik folkgrupp. Dina argument håller inte därför 1, du har inga siffror på det, och 2, Sverige befinner sig inte i krig, och Sverige ockuperar inte folk.

 6. Jag försöker ju undvika de här vem-är-värst-jämförelserna och har absolut inte dragit slutsatsen att israeler (hilltop youth eller någon annan) är ondare/hemskare/mer våldsbenägna osv än ungdomar i andra länder. Men skillnaden är inte att media gjort det ena eller det andra utan att denna grupp som kallas hilltop youth ger både sina egna ledare och Israels säkerhetstjänst, polis, åklagarväsende och politiker en hel del huvudvärk. Till skillnad från t ex motorcykelhuliganer i Sverige så får deras våldsdåd verkningar för landets relationer med omgivande stater och bidrar att ge konflikten en mer religiös prägel. Detta oroar alltså israeliska ledare – i klippet visas ju också hur Netanyahu reagerade. Jag tror inte att detta enbart är ett resultat av dålig PR i media utan ett verkligt problem som speciellt säkerhetstjänsterna ägnar en hel del tid och möda åt att försöka stoppa.

 7. Som boende i Sverige kan jag le lite smått åt jämförelserna med Hilltop Youth och svenska förhållanden.

  Grundskillnaden är att det svenska samhället är mycket mer homogent och värnar mer om de demokratiska värdena, än det israeliska. I Sverige finns helt enkelt inte det utrymmet, därför finns det inga motsvarande grupperingar.

  Den parlamentariska (o)ordning har dessutom gjort att små och ofta extrema partier får oproportionerligt stort inflytande och möjlighet att driva frågor som man inte borde ha haft i en ”normal” demokrati. I Israel sitter Ny demokrati & Sverigedemokraterna i varje regering…

  Varenda israelisk regering har dessutom hållit bosättarna bakom ryggen, med subventionerat boende, soldater och straffimmunitet när det gäller brott mot palestinier.
  Idag har ockupationen och bosättareländet hållit på i 45 år och att vi har HY som en maktfaktor och oroshärd har knappast ha kommit som en blixt från klar himmel – men tidigare det har mest drabbat ansiktslösa palestinier.

  I bland många organisationer har Betselem rapporterat och berättat om sånt här i åratal, men i den israeliska ”enighetens” namn har styret titta bort eller blundat. Så även stora delar av befolkningen.
  Den ständiga förklaringen om det enstaka ruttna äpplet i en annars förträfflig korg med frukt…

 8. Man tittar bort och blundar i Israel och i Sverige. Man gör rätt och man gör fel och man begår misstag i Sverige som i Israel. Om man ska tala om ”grundskillnader” så är den mest uppenbara den att Sverige inte är omgivet av fiender, har inte tvingats försvara sitt folk mot många länder och många krigande organisationer.

  ”…Så även stora delar av befolkningen. Den ständiga förklaringen om det enstaka ruttna äpplet i en annars förträfflig korg med frukt…”

  Underförstått motsatsen, Israel som en korg med rutten frukt med enstaka förträffliga äpplen?
  Så bättre vore det att definiera, som många av dess belackare gör, Israel som en korg med rutten frukt med enstaka förträffliga äpplen? Hur skulle skribenten beskriva stora delar av Gazas befolkning efter denna mall? Skulle de definieras som rutten frukt sedan de valde in terrorister, islamister, judehatare…

  Som människor, föreslår jag, inte som rutten frukt. Tyckte sånt här inte borde stå emotsagt, Anna. F’låt om kritik är ovälkommet. Någon borde blivit tillsagd att veta hut, lite tough love kan rymmas även vänner emellan, if I may be so bold…får jag skit nu?

  1. När man tar och rycker 1,5 meningar totalt ur sitt samanhang, tillskriver mig några märkliga åsikter och sedan övergår till att fabulera och pladdra om saker som varken originalpostningen eller min kommentar handlar om – så har man inte bemött någonting.

 9. Det brukar oftast inte handla om frukt utan om ”enstaka ogräs”, bilden är väl ungefär samma.
  Om någon skriver öppet antisemitiska kommentarer här eller tar med en massa köns- och/eller svärord så godkänner jag inte kommentaren, i övrigt får ni nog hållas. Om det inte funkar så stänger jag av kommentarsfunktionen.

 10. Jomaa, jag skrev inte att ”alla” runt Israel är fiender, utan att Israel är omgivet av fiender. Vilket stämmer. Håller du dig underrättad vet du att det skränas Israel- och judehat i Egypten, Iran, och i Nordafrika. Och så har vi rasistisk uppvigling från Hamas, Hezbollah och även på VB. Just the way it is.

  1. Du kanske trivs med att säga att Israel är omgivet av fiender. ”…the way it is.”

   Din fördomsfulla amerikanska hjälper dig knappast här.

 11. Jag var nyligen i Egypten och runt i NordAfrika. Jag var även i Gaza.
  Det du säger stämmer inte.´

  Håller du dig underrättad så vet du att det finns människor i Israel såsom det finns människor i Egypten, Iran, och igenom hela Mellanöstern och Nordafrika.

  Hatbrotten pågår för fullt i Israels egen bakgård. Och hat finns över hela Mellanöstern. De länder och organisationer som finns runt Israel är i regel inte motståndare till staten Israel, och sysslar inte med att försöka öka judehat. Många länder och organisationer ställer sig emot varandra, har krigat med varandra. Det är frågan om Israels olagliga politik, brott, och främst ockupation som väcker starka känslor genom hela Mellanöstern.

  Men senast jag var i Gaza och lyssnade på människor. Vanliga medborgare, som människor med en högre uppsatt roll, så talades det gott om det israeliska folket väldigt ofta.

 12. Jomaa, du tror fortfarande att jag syftar på ”alla” människor i kringliggande lânder, trots att jag aldrig skrivit det. Du har tydligen inte förmågan att tyda det jag skriver. Det finns en stor klyfta mellan vad jag skriver och vad du uppfattar. Jag säger inte, Jomaa, att alla personer i kringliggande länder är fiender till Israel. Jag har sagt att Israel är omgivet av fiender, exempelvis Syrien, Hezbollah i Libanon, Hamas i Gaza, grupperingar på VB, Motsatsen skulle vara att Israel inte är omringat/omgivet av fiender, vilket vi vet inte stämmer. Man skjuter ju för böveln regelbundet på Israel och man hetsar till våld och hat. Men inte ”alla” gör det utan extremistgrupper. Du hävdar alltså att Israel inte är omgivet av fiender. Bra, då kan ju IDF nedmonteras och allt skulle vara frid och fröjd. Jag har heller inte sagt att det inte finns hatbrott i Israel. Det finns det i alla länder och alla samhällen, inklusive judiska och arabiska, svenska och amerikanska, osv, osv.

 13. AK Roth
  Okej. Låt oss glömma det och lägga det bakom oss. Jag ska läsa mer noga nästa gång innan jag kommenterar. Is that ok?

  Det som jag försöker lyfta är att alla dessa människor som stödjer t.ex. Hamas är en ganska stor del av Gazas befolkning. Hur väljer du att tolka det? Är alla dessa dina fiender? Det finns en stor skara människor i Libanon som stödjer Hizbollah. Är alla dessa fiender till Israel? Det finns grupperingar på Västbanken som slåss mot det israeliska styret, och ockupationen? Är alla dessa fiender till Israel?

  Går det att ställa sig emot Israel utan att vara fiende för dig? Därför jag har vänner, vanliga människor, som dig, som gillar både Hizbollah, Hamas, Iran, Syrien och grupperingar överallt. De stödjer bl.a. Hizbollahs insatser i samhället vad gäller sjukvård, skolor och den allmänna välfärden. De stödjer Hamas direkta och hårda linje mot Israel, eftersom Fatahs gamla linje inte har fungerat. De stödjer Hamas för att Hamas investerar mer på nya vägar, infrastruktur i staden. Det är nyanser. Man kan gilla Hamas och stödja Hamas kamp mot Israel, men fortfarande vara förtjust i Israel och israelerna. Man kan till och med avfyra en raket mot Israel men fortfarande vara villig att förhandla med Israel om fred. Man kan stödja en organisation som Hamas för att Hamas helt enkelt gjorde det enklare i livet, vad gäller små detaljer, för vem som helst. Folk byter de folkvalda, som i Israel och folk röstar på de alternativ som finns tillgängliga.

  Huvudsaken är att det finns nyanser överallt. Såsom det finns fiender runt Israel, så finns det fiender i Israel. Det är inte längre en fråga om länder och organisationer. Utan snarare om ignorans och girighet. Det som finns i Israel finns inte i Sverige. Ingen har sagt att Israel inte har fiender. Ingen har sagt att Sverige inte har hatbrott. Herregud. Men Israel är inte omgivet av fiender, såsom du får det att låta. Israels grannländer vill ha fred, och folket vill ha fred. Precis som det israeliska folket vill ha fred. När någon säger ”il jahud” på Västbanken så säger man egentligen ”judarna” men man refererar till de extrema bosättarna som vill slänga ut palestinier.

  Folk vill ha fred. Folk gillar Israel. Folk vill ha fred med Israel. Israel är omgivet av folk som vill ha fred. Vi kan välja att missförstå varandra. Skriva om det du menar att du inte skrev, eller så kan vi prata om vad vi egentligen tycker och vad vi egentligen menar när vi uttrycker oss i termer av:

  Israel är omgivet av fiender

  1. Du frågar, Jomaa, om det går att stödja dem som agerar med dödligt våld mot ett lands oskyldiga civilbefolkning i avsikt att ta ifrån dem landet utan att för den skull ses som det landets fiende?

   1. Dödligt våld mot oskyldig civilbefolkning sker på alla sidor, faktum är att den israeliska armen varit den överlägsna ”mördaren” av oskyldig civilbefolkning. Jag säger ingenting om någon som försöker döda oskyldiga människor. Jag säger att såsom det finns människor i Israel, så finns det människor i Palestina, Libanon, Egypten, Jordanien, Syrien som alla tycker olika och som alla slåss för sin sak. Vi kan välja att se de alla som en homogen grupp (även deras anhängare) men så är inte fallet i verkligheten.

    Du kanske stödjer den israeliska regeringen och militären men du kanske inte stödjer deras senaste förslag i Knesset, eller deras agerande i det senaste kriget, eller ockupationen. Nyanser. Människor som människor. Ni krigar och vi krigar. Fiender är ni, som vi. Vänner är ni som vi. Ni allt och ingenting, och vi också. Nyanser AK Roth, gör att du inte behöver blunda och säga att:
    Israel är omgivet av fiender, och inte poängtera att de allra flesta som omger Israel vill ha fred. Du väljer att köra med kören, okritiskt och ignorant ta till dig de begrepp som är skapade av din egen fiende och som har för syfte att avhumanisera människan som är din granne. Det är en process, pågående, som har för all avsikt att få intrigerna, hatet, konflikterna, känslorna att svalla upp, och att få oss att glömma av att ”fienden” är människor som oss själva. Vi väljer att se det vi vill se. Och du valde att se fiender.

    1. Ak och Hava.

     Jag har funderat lite. Ni skriver ofta om fiender, muftis, och andra olika människor organisationer som inte vill ha fred. Ni kommer aldrig till grunden. Jag undrar; vill ni ha fred??

  1. Varför stanna där?
   Det finns värre exempel på alla sidor. Det finns rasister i parlament nu för tiden. Det finns rasister som styr hela länder och organisationer och områden.

   Varför stannar du där? På en mufti ngt från Jerusalem som betyder noll. Glömde du majoriteten som vill ha fred?

 14. Jomaa: Så mycket skriverier mot det faktum att Israel förvisso är omgivet av fiender. Det finns fiender på alla sidor, tom från havet som Israel måste patrullera för att förhindra attacker. Nonsens att hålla på som du gör. Jag ser inte alla palestinier som Israels fiender! Men i verkligheten är Israel omgivet av fiender.

  Du utmanas, blir grovt challenged av att man pekar ut rasism, talet om muslimers ”plikt” att döda judar, från en mufti som utnämnts av självaste president Abbas på Fatahs möte förra veckan i Ramallah. Du anser alltså att muftin betyder ”noll”. Mötet sändes på PMs tevestation, för böveln! Han som talade först beskrev judar som apors och grisars avkomma. Även detta av noll betydelse? (Vad har muslimer förresten mot apor, grisar och för den delen vovvar)? Vet du vad rasistisk uppvigling innebär?
  Varför blir inte du upprörd? Vilket styre som vill ha fred och som accepterat i fördraget att stoppa våld och uppvigling beter sig på detta sätt? Behöver vi mer uppvigling av denna sort, sedan man vet vad somliga fanatiker tar sig för, knivmordet på familjen Fogel och den tre månaders bebisen i Itamar t.ex? Henne skar man halsen av och ångrade ingenting. Uppvigling av noll betydelse, Jomaa?

  A-K, vars barn och barnbarn kallas grisars och apors avkomma av Abbas gren i PM, plus mordhotats av Abbas mufti i Ramalla. Ska någon kalla dem grisar (smutsar ner) och apor (tjattrar i ett kör) ska det vara jag och ingen annan! Är du muslim är det alltså din plikt att döda mina avkommor, Jomaa, även om du inte är så tokig att du vill göra det. Men det finns riktiga tokar som följer världens tokars proklameringar på teve. Av noll betydelse? Icke! Och jag har inte ens gått in på Hamas agenda och mål. That’s another story.

  P.S. Ge dig, Jomaa. Jag ser palestinier som människor. Tokar finns i alla världens länder, bland alla religioner. Lev väl och behandla alla människor väl. Tolerera inte rasism, varhelst det visar sig.

  1. Du skriver själv som om tokarna endast är palestinier. Därför du säger själv att jag inte ska tolerera rasism, varhelst det visar sig, och när har jag inte kritiserat PA eller Hamas, eller Abbas för den delen. När har jag inte fördömt åsikterna som präglar många människors attityder gentemot israeler. Jag spenderade ju för ”bövelen” hela min sommar i Gaza och jag såg mycket väl vad som pågår.

   Men när har du eller Hava kritiserat den blomstrande rasismen i Israel? ”Tolerera inte rasism, varhelst det visar sig….”. Säger du.

   Jovars jag vet vem den här snubben är, och jag känner till hans typ. Om du tycker den här muftin berikar oss med ett gott exempel på judehat, ja då har inte sett något än! Jag vet vad som förssigår under marken, och vad som sägs bakom stängda dörrar. Jag är palestinier från Gaza, egentligen från Beer Sheeva.

   Och du må ha barnbarn, och du må ta illa upp vid judehat, men du tar fan inte vid dig när det gäller annan rasism mot palestinier och araber och muslimer.

   Vi är människor som ni är människor. Om vi dödar er, så dödar ni oss. Om vi hatar er, så hatar ni oss! Att säga att; ”Så länge det anses att det är OK att mörda judar har freden inte en chans.” Skandalöst uttalande då det REDAN INTE anses vara okej att mörda någon. Så det gör inget om det är ok att mörda palestinier och araber? Det är inte vad Hava INTE SÄGER som stör mig, utan det är vad Hava lämnar öppet och vem han prioriterar i alla lägen. Det är vad Hava menar med att bara säga att det är mördandet av judar som måste stoppas, utan att ens börja gå in på det faktum att det är palestinier och araber som mördas för det mesta och att det våldet också måste stoppas. Det verkar som om Hava bryr sig om alla människor här i världen. Det verkar som det. Det verkar som AK Roth säger att man behandla alla människor väl, men SEN IGEN, det gör inte Israel. Och det reflekterar ni inte så mycket om. Istället står pratar vi om en enda mufti. Istället så påstår vi att motparten alltid är den som gör fel, som måste skärpa sig, som måste ta tag i attityderna och som måste och som måste. Medan vi själva står ignoranta inför det faktum att våra egna landsmän varje dag uttalar sig rasistiskt gentemot motparten, varje dag mördar oskyldiga människor, varje dag bryter mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Vi är tysta gentemot våra egna!

 15. ”…somliga fanatiker tar sig för, knivmordet på familjen Fogel…”
  A propos, så visades i förra veckan på PA TV en show som önskade ”hjältar” mördarna Hakim Awad och Amjad Awad lycka till. Deras familjer är stolta över vad de gjort.
  Helt sjukt. Så länge det anses att det är OK att mörda judar har freden inte en chans.

Kommentarer är stängda.