Im Tirtzu, akademisk frihet och striden kring NGO-finanseringen

I februari skrev jag en post på Al Hamatzav med rubriken Borde de israeliska människorättsorganisationerna läggas ner?. Anledningen var den israeliska organisationen Im Tirtzus kampanj mot New Israel Fund, som kanaliserar donationer från liberala judar i USA till stöd för sociala projekt i Israel och också stöder de flesta människorätts- och civilrättsorganisationerna i Israel som Btselem, ACRI och en rad andra.

Bråket kring israeliska NGOs och deras aktiviteter handlade först mest om huruvida dessa organisationer egentligen mest har en politisk agenda, som de främst driver utomlands i syfte att sätta den israeliska regeringen under tryck, till exempel med att bidra med material till Goldstonerapporten. Men Im Tirtzu är inte bara ute efter NGOs, utan gjorde också en ”rapport” (jag har inte läst den, men diverse skribenter kallar den ”pseudovetenskaplig”) och skrev ett brev till rektorn för Ben Gurionuniversitetet där de förklarade att antingen ändrar hon den ”antisionistiska inställningen” på universitetets politiska fakultet, eller så övertalar de donatorer att inte ge BG-universitetet stöd i fortsättningen. 

Jag har inte tid att gå in på hela diskussionen och kommentera den, utan nöjer mig med att lägga upp några länkar som kan vara intressanta i sammanhanget.

Först två ganska långa intervjuer med Hagai  Elad (ACRI) och Gerald Steinberg (NGO-monitor) i den engelskspråkiga radiokanalen Rusty Mike Radio som sänder online. Går att lyssna på som podcast här.

Jpost: John Hagee to cut Im Tirtzu funding  

Ynet: Ben Gurion University donor: Im Tirtzu are bullies

Hagai Elad, ACRI i Jpost: Advancing transparency where it is missing

Avner de Shalit, HU Jerusalem i Haaretz: Zionist and unpatriotic

”‘Woe to us if political positions ever become the consideration guiding lecturers’ appointments. The impressive achievements of Israeli scholars (it was recently reported that Hebrew University’s social science faculty ranked 49th in the world ) stem in part from the fact that the only consideration in appointing researchers is excellence, not Zionism or anti-Zionism.

Moreover, Im Tirtzu prides itself on its Zionist orientation. This writer is also a Zionist, and proud of it. But Zionism, like any national movement, has different shades and expressions. And Im Tirtzu’s shade appears to be blatantly anti-patriotic. Instead of being proud of the scholarly achievements of Israeli researchers, the movement is threatening to stop donations by Jews abroad.

Maybe this is a Zionist act, according to their understanding of Zionism, but it is certainly not a patriotic one. In practice, Im Tirtzu is joining those who call for a boycott of Israeli universities.”

4 reaktioner till “Im Tirtzu, akademisk frihet och striden kring NGO-finanseringen”

 1. Hej Anna

  Hela frågan om Im Tirtzus agerande är problematiskt.

  De har nu gjort två kampanjer. Den första mot HaKeren HaChadasha i vilken de tog upp frågan om nämnda fonds stöd av NGOs som lämnade uppgifter om misstänkta krigsbrott till icke israeliska organisationer. Dessa kunde senare använda sig av dessa uppgifter för att försöka ställa israeliska politiker och militär inför domstol i olika länder.

  Enligt mitt sett att se på saken är detta nationellt illojalt. Man kan verkligen ifrågasätta om den icke israeliska organisationen och åklagarämbetet i valfritt utländskt land undersöker de aktuella fallen objektivt innan åtal väcks och häktningsorder utfärdas.

  Varför tar dessa israeliska NGOs inre upp fallen med israeliska juridiska myndigheter parallellt med att se till att våra massmedia får kännedom om saken? Detta vore det normala sättet att handla.
  Eller misstror man sitt eget lands myndigheter till den milda grad så att man känner sig tvingad att anlita organisationer i utlandet som i många, om än inte i alla fall, har en ytterst tveksam inställning till den sionistiska statens rätt att existera?

  Den andra kampanjen är mot den alltmer utbredda företeelsen vid vissa israeliska universitet att universitetslärare inte enbart ger föreläsningar som visar upp delar av den sionistiska rörelsens och staten Israels agerande i ett klart negativt men även många gånger på ett obalanserat sätt. Inte nog med detta så förekommer det också, enligt rapporter i media, att kursbeskrivningarna och litteraturlistorna är klart ensidigt inriktade.

  Från universiteten är svaret att ”Det går inte att inkräkta på den akademiska friheten” Alldeles riktigt det vore en olycka. Men å andra sidan får man inte bortse från att om vid en viss institution vid visst universitet hela eller nästan hela föreläsarkåren har samma eller nästan samma åsikt så innebär detta att en student med avvikande åsikt i sakfrågorna kan få uppenbara svårigheter att avancera inom nämnda institution. Här står vi inför en situation där den akademiska friheten upphäver sig själv.

  De här problemen är givetvis störst vid samhällsvetenskapliga och humanistiska institutioner då inom dessa sektorer det objektivt sätt inte så sällan är svårt att skilja på personlig politisk ideologisk uppfattning och vetenskap.

  Men å andra sidan får man inte kasta ut barnet med badvattnet. När Benny Morris 1987 publicerade verket ”The birth of the Palestinian refugee problem, 1947-1949” möttes det av ett mindre ramaskri. Morris hade med rätta tagit död på en israelisk nationell myt. I dag anses boken- med all rätt – vara ett grundläggande vetenskapligt verk.

  Så även i denna kampanj kan man inte helt förkasta Im Tirtzus agerande. Däremot gör de ett allvarligt fel då de vänder sig till de utländska donatorerna då de i detta sitt agerande gör gemensam sak med de i USA och Europa israelförnekande gruppernas bojkottkampanjer mot den judiska staten.

 2. Arieh, om den iranska regeringen anklagade landets människorättsorganisationer för att vara opatriotiska eftersom de skicka bilder på mördade studenter till Human Rights Watch och oberoende journalister, skulle du kalla dem som skickade bilderna utomlands för ”nationellt illojala”?

  Vitsen med organisationer som övervakar mänskliga rättigheter är inte att vara lojal eller inte lojal. Deras uppgifter måste vara korrekta och väl underbyggda. Det är allt.

  Dessutom så utnyttjar israeliska NGOs det israeliska rättsystemet till max, och även media. Men som du vet så vägrade Israel först att göra en intern utredning av Gazakriget och de vittnesmål som kommit fram, och gjorde det inte förrän många månader senare, EFTER Goldstonerapporten. Smart? Nej. De skulle istället bett människorättsorganisationerna ge dem sina vittnesmål och sitt bildmaterial, precis som du säger, och rett ut det utan utländsk inblandning.

  Jag hörde BGU-rektorn i radio och hon sade att om det är så stora problem vid den där fakultetet, varför har de i så fall en sådan ökning av studenter? Varför klagar i så fall inte studenterna på fakulteten? Varför röstar de inte med fötterna och går någon annastans, om bara antisionister kan komma fram? Har du några fakta på att det där argumentet verkligen är något som studenterna på nämnda fakultet anser är ett problem?

  Jag tycker att Im Tirtzus kampanj visar på just en väldigt ”slippery slope” i riktning åsiktslikriktning. Jag är väldigt väldigt glad att BGU-rektorn sade åt dem att dra åt helvete med sina hot (artigt, men ändå).

 3. Anna

  Din jämförelse mellan Iran och Israel är en smula haltande, lindrigt sagt.

  Jag ville bara visa att ”Im Tirtzu” tagit upp ett allt annat än lätt problem.

  Hälsningar

 4. Jag jämför inte Iran med Israel. Poängen är att människorättsorganisationer inte har till uppgift att vara lojala mot sin egen regering, inte i USA och inte i Iran och inte i Israel.

  Som sagt, Israel kunde ha utnyttjat sin egen kapacitet för att utreda vittnesmålen om övergrepp under Gazakriget. Giora Eiland fanns tillgänglig då också, likaså Högsta Domstolen och en rad pensionerade kompetenta domare. Goldstone kunde ha undvikits. Men det är klart att det är lättare att skjuta budbäraren, i det här fallet organisationer som Breaking the Silence och andra.

Kommentarer är stängda.