Israelisk solidaritetsdemo med Ship to Gaza

Fick just följande i min mailbox:

Demonstration in Support of the Break the Siege Flotilla
Tomorrow, Saturday, 29.5.10
Leaving from Tel Aviv, Lewinsky Park, at 17:00
Tomorrow, Saturday, hundreds of international activists will try to arrive at the Gaza Port, as part of an effort to break the siege and convey humanitarian aid to the people of Gaza.  Israel has already declared that it would use its navy to stop the boats from arriving to Gaza and detain the activists.
Come support the international campaign against the siege, protest Israeli policy and show solidarity with the detainees.

Jag har inte ändrat min åsikt: Ship to Gaza är i första hand ett mediajippo som avser att attackera Israel , vilket de utan tvivel kommer att lyckas med, och vars aktivister helt bortser ifrån Hamasledningens eget ansvar för både blockaden och situationen i Gaza samt faktum att en tillfångatagen israelisk soldat av Hamas sedan flera år nekas besök från Röda Korset i strid med alla humanitära konventioner. Men jag vet också att en del av de mer radikala israeliska freds/antiockupationsgrupperna stöder Ship to Gaza, eftersom de anser att ingenting annat hjälper och då spelar det mindre roll att en turkisk islamistisk grupp är med och leder evenemanget. Mer mainstream israeliska freds/vänstergrupper håller dock tyst, verkar det som.

Själv efterlyser jag ett lite mer sakligt resonemang kring själva blockaden och dess effektivitet, och vilka alternativa möjligheter som existerar för att få Hamas att samarbeta med Fatah eller åtminstone med PLO för att inom ramen för ett enat palestinskt styre förhandla med Israel. Kvartettens krav på Hamas är inte överdrivna, men blockaden ska inte vara ett mål i sig utan uppnå ett syfte, dvs att Hamas erkänner Israel, erkänner ingångna avtal och avsäger sig terror som politiskt medel. Istället för att bråka med Turkiet om diverse antisemitiska och antiisraeliska TV-serier borde den israeliska regeringen ha varit smart nog att utnyttja Turkiets potential som medlare, parallellt eller som komplement till Egypten. Men inte då. Istället är det full konfrontation på alla fronter samtidigt. Ibland blir jag jävligt trött på den här konflikten.