Carlo Strenger bloggar om JCall och Alan Dershowitz

Har inte tid att tänka ut någon bra rubrik men Carlo Strenger fortsätter JCall-argumenten på sin blogg och skriver bl a:

Is Israel’s settlement activity essential to its security?

The majority of liberals, including many retired Israeli generals, think that the settlements do not increase Israeli security. Their only result is that many Israeli troops are committed to the defense of these settlements and increase friction with Palestinians. In the age of rockets, Israel’s security doesn’t hinge on a few square kilometers, but on its geopolitical standing and technological superiority.

Is being pro-Israel consistent with criticizing Israeli policies?

Does being pro-Israel mean that as a Diaspora Jew you are required to support the policies of Israeli governments even if they contradict the values upheld in the first two points? Or can you be pro-Israel and an outspoken critic of its government’s policy, because you think that this policy harms Israel in the short or long term?

Many of us are more worried than ever because, while Israel is certainly not solely responsible for the continuing conflict with the Palestinians, its settlement policy is gradually making the two-state solution, which is the only way of safeguarding Israel as a democratic state of the Jewish people, impossible. This is the background of the emergence of J Street and JCall, and not self-serving embarrassment.

6 reaktioner till “Carlo Strenger bloggar om JCall och Alan Dershowitz”

 1. Nybyggarna ökar kanske inte Israels säkerhet. Men betyder det att utan nybyggare så behövs inte trupperna längre som en buffert?
  Ska vi pro israeler stödja Israels regeringar? Är de inte valda demokratiskt? Om vi inte tycker om deras politik så kan vi lägga fram våra åsikter i Jerusalem, inte i Bryssel.
  Tvåstatslösningen den enda lösningen? låter som en hypotes, inte ett bevis.

 2. Bosättningsstrategin borde aldrig ha sjösatts. Då hade inte motsättningarna vuxit sig så stora. Men nu har kraven på ett stopp för bosättningarna blivit ett förödande hinder för förhandlingar – ju mer krav som framställs på eftergifter som villkor för förhandlingar desto sämre blir Israels säkerhetspolitiska förhandlingsläge. Bosättningsfrågan måste lösas genom förhandlingar – inte genom eftergifter åt en motpart som ser varje eftergift som ett skäl att INTE förhandla.

  Israel har tagit fan i båten och kan nu inte bara slänga ut honom – då välter båten. För att nu krysta fram en metafor.

 3. Men Nollåttan, enligt de förhandlingar som redan hållits (Olmert-Abu Mazen) så skulle ändå ca 80% av bosättarna få vara kvar i sina hus. Det handlar inte heller i nuläget om ett krav på att flytta existerande bosättningar, utan om att frysa nybyggen och att riva bosättningar som är illegala enligt israelisk lag. Israel har lovat USA detta sedan i mars 2001 (Sharon-Bush).

  Jag tycker snarare att det är den fortsatta bosättningspolitiken som försämrar Israels säkerhetspolitiska förhandlingsläge och försvårar situationen.

 4. Geneveinitiativet har också 75% av bosättarna kvar i sina hus, btw. Det handlar inte om att flytta allt och alla.

 5. Rätta mig om jag har fel Anna, men nog har väl Olmert-Mazenförhandlingarna inte resulterat i någon överenskommelse?

 6. Nej, i så fall hade vi inte behövt förhandla mer 🙂 men även om förhandlingarna inte avslutades (Olmert tvingades som bekant att avgå) så har basen i alla förhandlingar varit att Israel behåller de stora bosättningarna, där ju majoriteten av bosättarna bor, men avstår från de stora landområden där det finns enskilda bosättningar. Det betyder att Israel behåller mellan 2-5% av Västbanken, beroende på vilket förslag det handlar om, och ger palestinierna samma landområde i utbyte någon annan stans, företrädesvis längs Gazaremsan.

  Min poäng var att ingen har talat om att ALLA bosättare ska utrymmas (när jag säger ”alla” menar jag förslag i seriösa förhandlingar plus Geneve, inte diverse freaks på olika håll). Att 75%-80% av bosättarna får bo kvar i sina hus tycker jag är en helt acceptabel siffra med tanke på vilka säkerhetspolitiska fördelar som en fred också får för Israel, internationellt och regionalt.

  Nollåttan, det vore väldigt roligt om du hade tid att verkligen läsa Geneveinitiativet och de detaljerade förslag de har.

Kommentarer är stängda.