Shelly Yechimowitz och VD-lönerna

Jag har gillat Shelly Yechimowitz sedan hon på det glada 90-talet var programledare för Reshet Bets radioprogram ”Hakol Dibburim”, där hon i radions prime time mellan 10 och 12 på förmiddagarna effektivt promotade både Four Mothers och därigenom kravet på ett israeliskt tillbakadragande från säkerhetszonen i södra Libanon och den f d misshandlade åttabarnsmamman Iris Mizrachi, som flytt till ett kvinnohus och som en gång i veckan hade en allt annat än tårmild one woman show hos Shelly, där hon skoningslöst sköt mot allt och alla som hon inte gillade. Mest män med makt.

Resten av tiden ägnade Shelly bland annat åt att kritisera fenomen som kopplingen mellan staten och kapitalet, vilket ju är det slutgiltiga beviset på att hon var före sin tid (ni som inte bor i Israel, googla ”Holyland/Shula Zaken”, bara för att ta ett aktuellt exempel).

Shelly hoppade av som journalist för att ansluta sig till politiken och sitter idag i Knesset för Arbetarpartiet, där hon främst sysslar med sociala frågor och arbetslivsfrågor. I dagarna har hon tillsammans med Likudpolitikern Haim Katz lagt fram ett lagförslag som kräver att VD-arna i börsnoterade företag inte får tjäna mer än 50 gånger den lägsta lönen i företaget.

Revolutionerande, inte sant? Ni anar inte. Det handlar inte om så många VD-ar, men det handlar om VD-ar som är bundis och mer än bundis med ett större antal ministrar i regeringen, som följaktligen började skaka i knäna, trots att ett sådant lagförslag definitivt har allmänhetens stöd. Plus att när det kom till kritan så lade Netanyahu in hela sin tyngd för att skjuta upp förslaget och tillsätta en kommittee som ska lägga fram en annan, liknande men inte lika extrem lag. För alla blev så oroliga att de här VD-arna plötsligt skulle packa ihop och lämna landet.

Med tanke på att de stora inkomstklyftorna i Israel enligt OECD är ett av landets främsta ekonomiska problem och faktum att det rimligtvis finns fler kompetenta människor som är beredda att jobba som VD för en lön som inte överstiger 50 gånger den lägsta lönen i företaget så tycker jag att om de inte gillar lagen så kan de här VD-arna gärna packa ihop då. Flytta utomlands. Är ert liv i Israel så svårt och ni har så liten lojalitet till det här landet, stick. Att stödja en kapitalistisk, liberal ekonomi är en sak, ren girighet en annan. ”Grisighet” säger man på hebreiska. Heja Shelly.