Anat Kam och pressfriheten i Israel

Inslaget omedelbart efter åttanyheterna i arméradion imorse var helt obegripligt för en oinsatt – det handlade om en story som enligt domstolsbeslut inte får publiceras i Israel. Diskussionen med ex-HD-Dalia Dorner fokuserade istället på  faktum att storyn ändå läckt utomlands och publicerats på bloggar, bl a Seattlebaserade Richard Silversteins Tikkun Olam, Judith Miller på The Daily Beast och av New York Times i artikeln Israeli Woman Detained on Military Leak Accusation.

Dalia Dorner påpekade att det inte handlar om censur utan om ett domstolsbeslut som kan (och definitivt bör) överklagas i högre instanser, också i Högsta Domstolen. Liknande beslut om att förbjuda publicering i ett visst ärende har aldrig diskuterats av HD eftersom lägre instanser alltid upphävt publiceringsförbudet, sade Dorner, och betonade att det inte handlar om statlig censur utan om en rättslig process där media har möjligheter att överklaga beslutet.

Enligt Judith Miller har israeliska kanal 10 och Haaretz också redan överklagat beslutet och ärendet ska behandlas i domstol den 12 april.

Jag har tyvärr ingen inside info, men det är ju uppenbart att Internet, Facebook och kontakter mellan diverse bloggare får sådana här försök att förhindra publicering att framstå som löjliga och kontraproduktiva. Alla israeler som hörde arméradion imorse kan googla ”Judith Miller Israel” och få upp hennes artikel, inklusive länkar till andra som skrivit om historien, oavsett om den publiceras i Israel eller inte. Det har till och med bildats en Facebookgrupp med namnet We Want the Truth about Anat Kam. Att upprätthålla publiceringsförbudet efter den 12 april kommer inte att hålla vatten. Hoppas att domstolen inser det och att pressen får fritt fram att dissekera storyn så mycket de behagar. Allt annat vore absurt.

Uppdatering 7/4: nu finns info om Anat Kam även på Wikipedia. Association for Civil Rights in Israel har kontaktat regeringens rättslige rådgivare och krävt att han ska kontakta domstolen för att få publiceringsförbudet upphävt, eftersom ”vilka grunder som än ligger bakom beslutet är det uppenbart att efter den stora uppmärksamhet som affären fått i media både utomlands och i Israel så bidrar publiceringsförbudet enbart till att skada pressfriheten samt allmänhetens rätt till information och att strypa den offentliga diskussionen i ämnet.”

Uppdatering 8/4: Haaretz har en intressant intervju med chefen för militärcensuren, col. Sima Vaknin-Gil, som alltså INTE är den som ligger bakom beslutet att förbjuda publicering utan snarare är kritisk till hur affären hanterats: ”And if only from the point of view of the damage to Israel’s image… ”The moment the media publications began – not regarding the case, but regarding those attacking Israel for maintaining the ban when things are being published abroad. If I had been the one making the decisions, I would have also factored in the damage to Israel’s image as a democratic state, as a country that doesn’t permit freedom of expression especially on matters that have already been published abroad.”

Journalisten har också en item i frågan. Jag vill bara påpeka att det var en domstol som utfärdade ett beslut att förbjuda publicering på begäran av den israeliska säkerhetstjänsten och inte att säkerhetstjänsten hotade redaktörer eller något annat maffiaartat. Beslutet är alltså i enlighet med det gällande rättssystemet. Därför kan beslutet också överklagas, vilket är utmärkt. Och kommer förhoppningsvis att leda till ny lagstiftning för ökad pressfrihet. Heder åt de sociala medierna som återigen bevisat att det i dagsläget inte går att lägga på locket för obekväma sanningar.

En tanke på “Anat Kam och pressfriheten i Israel”

  1. Apropå pressfriheten på den här bloggen: jag är alltså för fritt uttryck på nätet, men jag har noll tålamod med evighetsdiskussioner och påhopp och allmänt trams. Därför kommer endast sporadiska kommentarer som enligt min bedömning är relevanta i sakfrågan släppas igenom. Vill någon klaga på mig personligen kan de göra det antingen per mail eller genom att skriva en massa dynga på sin egen blogg. God morgon allihop.

Kommentarer är stängda.