Mohamed Omar om Expo och den ”judiska rasismen”

Som Charlotte uppmärksammat så har Omar gått till attack mot tidningen Expo, och i förbifarten lyckats häva ur sig pärlor som ”Charlotte Wiberg, en sionistisk aktivist med en lång meritlista av trogen tjänstgöring åt apartheidregimen i Israel” och ”Robert Aschberg fullföljer sin familjs långa tradition av judisk etnisk chauvinism”. 

Förutom en grundläggande analys av svenska journalisters familjebakgrund och kopplingar till onda judiska finansiella intressen (Charlotte, vänta bara tills Omar hittar den judiske läkare som din mormorsmormorsmor vänstrade med hösten 1842) så är Omar välbevandrad i judisk kultur och religion. Judar tycker nämligen om att äta icke-judar, det vet väl alla? Men sedan de fick inkvisitionen på sig på medeltiden ser de till att bara göra det symboliskt, så att det inte syns.

”Purim är en årlig judisk helg som firas i månaden Adar. Man firar då hur judarna på 400-talet anställde massaker på 75 000 perser. Bland annat så äter man bröd som benämns ”Hamans öra”. Haman var enligt Bibeln en persisk minister. Ätandet av detta bröd ska symbolisera hur man äter fienden, icke-juden Hamans kött.”

(Eh… vill man veta vad Purim är för en helg skulle jag hellre läsa Wikipedia. Men den är väl, som allt annat, uppköpt av sionister. )

Månaden Adar: rätt. Firar: inte massakern, utan att judarna räddades undan den massaker som Haman hade planerat för dem (går att läsa i Esthers bok). Äta: inte bröd utan en liten trekantig kaka av mördeg fylld med nötter, dadlar, choklad eller sylt, som aningens liknar ett grisöra. Symbolik: Haman hade grisöron. Min kommentar: OK, inte höjden av sofistikering, men någon kannibalism är det inte heller. Att Haman är en hatad figur inom judendomen är klart, likaså skälen för detta hat. Men Omar har fel – kakan är ingen symbol för hur man äter icke-juden Hamans kött.  Det låter snarare taget ur en medeltida ritualmordslegend i mina öron.

Omar fortsätter: ”Bland judar kallas denna makabra ritual ofta för en “glädjefest”. Det var under denna högtid som den judiska bosättaren Baruch Goldstein gick in i en moské i Hebron och sköt ned över 50 bedjande muslimer.”

Ja. Det var en fruktansvärd massaker. Att Baruch Goldsteins begravningsplats blivit något av en vallfartsort för extremnationalistiska judiska rasister (o ja, de existerar, men inte i det omfång eller på det sätt som Omar anser) är en skam. Tyvärr skedde också några av de värsta självmordsbombningarna i Tel Aviv just under Purimhelgen, vilket är ytterligare ett skäl till varför det är svårt att vara riktigt glad på Purim (jag skrev om det här).

Omars argument mot varför Expo inte är en trovärdig tidning är så klassiskt antisemitiska att de kan utgöra ett utmärkt underlag för undervisning på temat ”moderna antisemitiska föreställningar”. Själv anser jag det inte vara relevant om Robert Aschberg är jude eller inte, eller vad hans farfar gjorde i Ryssland.

Däremot har jag lite att invända mot hur Omar beskriver Israel.

”Israel var och är en nation skapad endast för judar”, skriver Omar.  Nja. Visst, vitsen med Israel är att det någonstans i världen ska finnas en stat där majoritetsbefolkningen är judisk och där judisk kultur och språk (hebreiska) är dominerande. Men i praktiken har staten Israel en 20% huvudsakligen arabisk minoritet, och i självständighetsförklaringen står det så här:

”Staten Israel skall vara öppen för judisk immigration från förskingringen, skall utveckla landet till förmån för alla invånare, skall baseras på frihet, rättvisa och fred i enlighet med Israels profeters vision; skall instifta fullständigt jämnställda politiska och sociala rättigheter för alla medborgare utan hänsyn till religion, ras eller kön; skall garantera religionsfrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet, rätt till utbildning och kultur; skall bevara alla religioners heliga platser; och skall vara trogen principerna i Förenta Nationernas stadgar.” (övers G Tikotzinsky och Anna Veeder, källa: Al Hamatzav)

Mitt problem här är att självständighetsförklaringen inte implementerats tillräckligt, inte att sionismen som ideologi skulle vara inherent rasistisk och en föregångare till nationalsocialismen, som Omar vill ha det till (vill. Han vill. Väldigt, väldigt gärna dessutom.)

Omar: ”Enligt den israeliska ”lagen om återvändo” definieras en jude inte genom sin religiösa tro utan genom sitt judiska arv, som beror på föräldrarnas härstamning.”

Ja. Och orsaken till detta är att nazisterna tillämpade samma kriteria när de beslutade vem som skulle få leva och vem som inte skulle få det. Israel är en tillflykt för dem som förföljts som judar. Min egen åsikt är att lagen om återvändande bör ändras i framtiden, men jag har svårt att se detta ske innan vi har ett fredsfördrag med palestinierna och ett slut på konflikten (då palestinierna också får sin egen lag om återvändande, enligt egna kriterier).

Omar: ”En palestinier som fötts inom gränserna för vad som är Israel, och vars familj levt där i tusentals år innan de fördrevs av den israeliska armén, kan inte återvända till sitt hemland och bli medborgare i staten Israel.”

Nej, fast med en modifikation: länge kunde palestinier få medborgarskap genom ”familjeåterförening”, dvs genom att gifta sig med en (oftast palestinier) med israeliskt medborgarskap, och efter fem år få fullt medborgarskap. Under den andra intifadan, jag tror det var 2002, ändrades lagen om medborgarskap och inskränkte den rättigheten efter anklagelser om att sådana palestinska nyblivna medborgare ägnat sig åt att hjälpa självmordsbombare på olika vis (alltså terrorism). Lagändringen är enligt min åsikt väldigt problematisk och i grunden mer fascistisk än rasistisk – det handlar inte om rasism pga hudfärg eller idéer om ”herrefolk” utan om ett synsätt där palestinier, alla palestinier, är Fienden. Den borde ändras så snart som möjligt.

Omar: ”De palestinier, som blev kvar i Israel efter den etniska rensningen, utsätts, trots att de officiellt är medborgare, för diskriminering.”

Ja. Men det är ändå extremt mycket bättre än hur de har det i Libanon eller ens Jordanien i fråga om medborgerliga rättigheter. Inte tillräckligt bra dock, och många medborgarrättsorganisationer i Israel (både palestinska som Adala och Musawa, och allmänt israeliska som ACRI eller Sikkuy) arbetar för en förbättring.

Omar: ”I Israel finns det städer och bosättningar där det är olagligt för palestinier att bo”.

För vem? För palestinier med israeliskt medborgarskap alternativt blått ID-kort, eller för palestinier från Västbanken? Var exakt är det ”olagligt” att bo? Tänker Omar möjligen på Katzir, ett gemenskapssamhälle där alla går igenom en inträdesprocess (judar också, jag själv har gjort något liknande) och där en palestinsk familj från Umm el-Fahm inte blev antagna just pga sin etnicitet, och HD förklarade detta olagligt och dömde att familjen hade rätt att bo i Katzir? Sådana här Omar-argument är så svåra eftersom det inte alls på något sätt är svartvitt.  Det finns också områden där marken ägs av JFN och där palestinier inte kan köpa marken. Men det betyder inte att de inte kan hyra en lägenhet där. Att skriva som Omar gör är demagogiskt (och det är ju den effekten han vill uppnå), osakligt och gynnar inte sakfrågan (att upphäva diskrimineringen/rasismen i Israel).

Omar: ”Landet har segregerade bostadsområden och bostadskomplex, skolor” – ja, och det är också något den arabiska befolkningen ofta vill ha. Problemet är inte att arabiska byar är arabiska eller arabiska skolor undervisar på arabiska, utan att de inte får tillräckligt med pengar från staten för att hålla en dräglig nivå, inklusive industriområden, arbetsmöjligheter, vägar, klassrum, lärare, simbassänger, parker, fritidsmöjligheter, och kanske viktigast – byggnadslov.

Ursäkta att jag avbröt dig, Omar: ”rekreationsanläggningar där palestinier inte släpps in.” Källa? Det är naturligtvis inte bra och sådant bör ändras. Men att beskriva det som institutionaliserad apartheid är inte heller korrekt. Det gym och den simbassäng jag går till utnyttjas av arabiska barn och vuxna, inklusive muslimska kvinnor i hijab som både använder stepmaskinen och tar sina barn till simundervisning. I en kibbutz. Men det finns exempel på rasism, där palestinska barn t ex inte accepterats på ett judiskt dagis. Det fick rubriker och inslag i radion. Vore det norm så vore det väl ingen nyhet.

Omar: ”Palestinier tillåts inte göra militärtjänst” – en klassiker. Wikipedia skriver följande:

”By law, all Israeli citizens are subject to conscription and it is the Defense Minister’s complete discretion to grant exemption to individual citizens or classes of citizens. A long-standing policy dating to Israel’s early years extends an exemption to all other Israeli minorities (most notably Israeli Arabs). However, there is a long-standing government policy of encouraging Bedouins to volunteer and offer them various inducements, and in some impoverished Bedouin communities a military career seems one of the few means of (relative) social mobility available. Also, Muslims and Christians are accepted as volunteers, even at an age greater than 18.”

Jag känner personligen inga kristna eller icke-beduinska muslimer som gjort militärtjänst i Israel, däremot en hel del beduiner, eftersom de efter fullgjord militärtjänst jobbar som vakter i vårt lokala köpcentrum. Det vet man eftersom de talar arabiska med beduinsk accent (”g” istället för ”q”). Men de kanske inte är palestinier enligt Omar?

Wikipedia fortsätter: ”From among non-Bedouin Arab citizens, the number of volunteers for military service—some Christian Arabs and even a few Muslim Arabs—is minute, and the government makes no special effort to increase it. Six Israeli Arabs have received orders of distinction as a part of their military service; of them the most famous is a Bedouin officer, Lieutenant Colonel Abd el-Amin Hajer (also known as Amos Yarkoni), who received the Order of Distinction. Recently, a Bedouin officer was promoted to the rank of Colonel.”

Omar: ”…och trots att de idag utgör mellan 15 och 20 procent av den israeliska befolkningen, har det aldrig suttit en enda palestinier i den israeliska regeringen.”

Nehej? Rekommenderar Omar att googla på Raleb Majadele, som 2007 blev den förste icke-drusiska palestinska (muslimska) ministern i Israels historia – först som minister utan portfölj, sedan kultur- och sportminister. Mer om detta går att läsa här (Wikipedia, igen, om Arab Participation in Israeli Government). Därmed inte sagt att det räcker – arabiska partier borde också sitta i regeringen lite då och då. Men Omar, i sin svartvita demagogvärld, har faktiskt fel.

Mer om rasism i Israel, och en intressant tråd med kommentarer, har jag skrivit här.

69 reaktioner till “Mohamed Omar om Expo och den ”judiska rasismen””

 1. Jag läste faktiskt Wikipedia och även där skrivs det följande om händelserna som firas i Purim: ”As a result, on 13 Adar, five hundred attackers and Haman’s ten sons are killed in Shushan. Throughout the empire an additional 75,000 are slain (Esther 9:16). On the 14th, another 300 are killed in Shushan”.

  1. Men det är ju inte det man firar. Man firar ju räddningen, inte striderna efteråt. Sedan är det ju tveksamt om Esthers bok kan användas för att exakt beskriva antalet döda perser. Eller är du av åsikten att allt som står i Bibeln är historiskt korrekta fakta, ordagrant? Det är inte jag. Det är en historia med en poäng, och poängen är att Esther genom sitt handlande räddade det judiska folket undan förintelse.

 2. Det är bra att du bemöter Mohamed Omar i sak. Men jag tycker att du fokuserar på detaljer i hans artikel istället för att diskutera själva huvudpoängen, nämligen Omars påstående att Expo undviker att granska den israeliska rasismen.

  Att det finns en utbredd rasism i Israel tror jag att alla är överens om. Se t.ex. den här artikeln:

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3480345,00.html

  Enligt en israelisk människorättsorganisation är alltså Israel ”overwhelmed by racism, restriction of personal freedoms and discrimination, especially towards Israeli-Arabs”.

  Ett annat obehagligt utslag av israelernas rasism är det omfattande dödandet av civila palestinier under kriget i Gaza. Enligt en färsk rapport från Amnesty uppvisade de israeliska styrkorna en fruktansvärd hänsynslöshet och dödade i många fall civila uppsåtligen. Att denna hänsynslöshet till stor del beror på rasism förefaller sannolikt mot bakgrund av att det inom den israeliska armén tycks råda en kultur där man tycker det är roligt att skämta om att skjuta ihjäl gravida palestinska kvinnor, vilket framgår av den här artikeln:

  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1072466.html

  Jag gick in på Expos hemsida och sökte på ordet ”Israel” i artikelarkivet. Jag fick 58 träffar. Av dessa gällde fyra artiklar som berörde israelisk rasism mot araber. Så gott som alla övriga artiklar handlade om antisemitism. Det tycker inte jag verkar vara en rimlig fördelning om man beaktar att den israeliska rasismen är grov och utbredd och leder till att hundratals civila dödas i onödan i Israels krig. Man kan alltså misstänka att Mohamed Omar har en poäng när han gör gällande att Expo inte granskar rasismen i Israel på ett objektivt sätt.

  (Den här kommentaren bygger på en tidigare kommentar som jag skrev på Charlotte Wibergs blogg.)

 3. Jag gick in på Expos hemsida och sökte på ”Mohammed Omar”, fick bara 1 träff. Kan inte annat än anta att Omar styr tidskriften Expo och utför omfattande lobbyarbete för att flytta fokus från sin islamistiska rasism för att undvika granskning.

 4. Olof, Omars kritik mot Expo är främst att den finansieras och drivs av judar. Om du tycker att det är relevant kritik, varsågod.

  Jag är inte speciellt insatt i vad Expo skriver och inte skriver om. Om de diskuterar rasism globalt så är det väl relevant att diskutera rasism i Israel också. Men antisemitism är ett svenskt problem, precis som islamofobi och homofobi, och det är väl helt relevant att fokusera på olika former av rasism som förekommer i Sverige? Rasismen i Israel är värd att uppmärksammas, men jag vet inte om den är värd att uppmärksammas mer än den i USA eller Frankrike eller Polen eller Uganda.

  Jag anser inte heller att det är rasism utan en territoriell konflikt mellan två nationalistiska rörelser (en judisk, en palestinsk) som leder till krig och civila offer i Israel/Palestina. Den påföljande dehumaniseringen av fienden på båda sidor leder till en likgiltighet inför offer på den ”andra” sidan. Det har blivit mycket värre sedan år 2000, när den andra intifadan bröt ut.

  Omar är dock inte alls intresserad av rasismen i Israel annat än som ett verktyg för att attackera judar och Expo (som ju kritiserat hans uttalanden) och att visa att judarna minsann är ännu värre än de nazister som han själv gärna diskuterar med. Det är allt.

  1. ”Omar är dock inte alls intresserad av rasismen i Israel annat än som ett verktyg för att attackera judar och Expo (som ju kritiserat hans uttalanden) och att visa att judarna minsann är ännu värre än de nazister som han själv gärna diskuterar med. Det är allt.”

   Skulle snarare påstå att det är rasismen i Israel som är grunden till att Omar enligt många beskrivningar har blivit lite ”sjuk”. Ser annars inga andra motiv till varför han skulle ha något emot judar. Att han skulle vara en svensk nationalsocialist (och därmed se judar som ett manipulativt hot mot rasens gemenskap) bara för att han har låtit sig intervjuas av dem, håller inte.

   Men det som är sjukt är att du jämför rasism i t ex Frankrike och USA med Israel. Jag känner inte till några franska minoriteter som är instängda i en mur, som har levt i flyktingförläggningar i över 50 år, som
   får sina hus demolerade av den franska staten, som attckeras av bomber, inkl. vit fosfor, som används som mänskliga sköldar under militära operationer, och som lever knappt som andra klassens medborgare, men mer som djur i områden där franska nationalister anlägger bosättningar, som har begränsade möjligheter att förflytta sig mellan olika områden i landet etc. etc. Att dessa länder inte har samma historia och samma situation spelar mindre roll om man talar om rasism. Poängen är att palestinier, särskilt utanför israeliska storstäder, har samma status som en kackerlacka från Israels perspektiv. OM bara problemet hade varit en bagatell som att de inte får göra militärtjänstgöring osv…

   Sist, den där ‘modifikationen’ om rätten att återvända till de gamla hemmens trakter… Är det verkligen väsentligt?

   1. Blacksheets, i så fall vore det lika logiskt att påstå att Meir Kahane, som också var lite ”sjuk”, blev det pga den palestinska terrorn eller liknande. Sådana argument håller inte.

    Jag diskuterar f ö inte vad Omar är, utan vad han säger.

    Jag jämför inte heller rasism i Frankrike eller USA med den i Israel. Jag sade att rasismen i Israel, och då menar jag innanför gröna linjen, borde vara lika välbevakad av Expo som den i Frankrike eller USA. Det var också rasismen emot Israels palestinska medborgare som Omar syftade på, inte ockupationen. Eller varför annars ta upp argumentet ”Palestinier får inte göra militärtjänst?” Tror du att han avser palestinierna i de ockuperade områdena?

    Frankrike gjorde allt det du beskriver i Algeriet, btw. Den ockupationen höll inte heller i evighet, trots att Frankrike även annekterat området, vilket Israel ännu inte gjort och förmodligen inte kommer att göra.

    Eftersom jag inte sett dig här förut så kanske det är bäst att påpeka att jag anser att ockupationen bör upphöra imorgon, och att bosättningspolitiken är en pågående katastrof som håller på att omöjliggöra en israelisk-palestinsk överenskommelse. Den enda lösning jag kan se är något enligt linjerna för Geneveinitiativet. Men sådant diskuterar inte Omar.

 5. Vad gäller de goda kakorna till Purim, så heter de ”Hamans öron” på hebreiska. Men på Yiddish, som är tidigare än modern hebreiska, heter de Hamentaschen. Och det ordet har naturligtvis ingenting med öron att göra. Så uppenbarligen är kannibal-fantasierna ett av sionisternas blodiga bidrag till den judiska kulturen. Sen kan man ju tillägga att i israeliska skolor förklarar man för barnen att de trekantiga kakorna skall föreställa Hamans hatt.

 6. I Michigan har vi ocksa hamentashen och min favorit ar fylld med poppy seed (vallmofron?)
  Visst var Goldsteins massaker fruktansvard. Av vilken anledning slog det over for honom. Fanatism?
  Om Omars pastaende att palestinier funnits pa plats i tusentals ar. Jag trodde att araberna invaderade efter Mohammeds framfart? Sen kan man ju undra hur det blev nagra palestinier kvar efter ”den etniska rensningen…
  Angaende skolor som far otillrackligt med pengar sa finns det en hel del skolor i t ex Frankrike dar samma summa spenderas pa alla elever men nivan varierar markbart. Visst behovs det pengar och bra larare men det ar inte alltid det hjalper nar det finns elever som inte vill arbeta.

 7. Anna Veeder du har helt rätt i din kritik emot Omar men vissa punkter känns det som du hittar på bortförklaringar (och snälla försök inte få mig att framstå som Omars kompanjon bara för att jag framför detta resonemanget).

  Israel skapades igenom etnisk rensning och massfördrivning – det är sak vi inte ska glömma. Kultur, språk och ekonomi var dominerande innan och är dominerande än idag om Israel släpper in de araber som faktiskt blev utslängda och fick sitt hem förstört. Om Israel tillåter den naturliga demografin att uppstå så kommer den palestinska arabens kultur och språk vara dominerande utan att tveka en sekund. Att Israel har upp till 20 % palestinska araber kvar inom landet, ska du på något sätt ha fram som en ursäkt för att den Israeliska staten faktiskt upprättades för judar. Så vadå, bara för sionisterna inte lyckades (eller på grund av någon annan sak) fördriva hela den palestinska arabiska befolkningen för 61 år sedan betyder det att en judisk stat såsom den uppstod och såsom den står idag är rätt gentemot palestinierna?

  Den självständighetsförklaringen som Israel har målat upp och som jag personligen har fått länkad av så många människor börjar bli irriterande. Det handlar inte om vad man bestämde att Israels självständighetsförklaring skulle stå och vad som skulle stå i den. Det handlar om att man visade upp denna självständighetsförklaring och sedan gjorde en helt annan sak än vad innehållet säger. Israel jobbar i själva verket i motsats till den, när det gäller palestinierna. Oavsett om du vill kalla det för nationalsocialism eller ej. Man ljög vid upprättandet av den judiska staten, man ljög på ett enormt sjukt sätt, både för de arabiska palestinierna och de inflyttande judarna.

  ”Israel är en tillflykt för dem som förföljts som judar.”

  Det här är den slags retorik som irriterar mest. Judar var välkomna till Palestina att flytta in och bosätta sig på arabisk mark utan några invändningar innan det rasistiska upprättandet av staten Israel. Vad menar du med ”förföljts som judar” vilka? Vilken händelse syftar du till? Hur många judar flyttade från Europa på grund av förintelsen? Hur många judar flyttade som var påverkade av andra världskriget? Hur många judar som var handikappade, gamla och svaga på något sätt, fick chansen att åka till Israel efter andra världskriget? Och vad skulle hända med de judar som kom efter andra världskriget till Israel, de som tänkte två gånger innan de flyttade ner till Palestina och som senare blev behandlade som andra klassens medborgare i Israel.

  ”En palestinier som fötts inom gränserna för vad som är Israel, och vars familj levt där i tusentals år innan de fördrevs av den israeliska armén, kan inte återvända till sitt hemland och bli medborgare i staten Israel.”

  Vad är antisemitiskt i det påståendet? Den meningen vill jag också stå för och kan själv vara beviset. Vem försöker du lura Anna?

  Jag själv kan inte (omöjligt) återvända idag och min familj bodde i det som idag kallas för Tel Aviv innan en polsk kvinna (protistuerad var hon i Polen för den delen) tog min farfars hus och hans mark på 8200 kvadratmeter. Vad i hela friden har din ”modifikation” med återvändofrågan att göra och vad har antisemtismen med det att göra? Varför har inte jag rätten att bosätta mig i Israel som vilken annan människa som helst (inte ens möjligheten att bli övervägd som Israelisk medborgare), förbjudet?

  Palestinska araber som bor i Libanon, Jordanien, Syrien o.s.v. blev utslängda från sina hem när staten Israel upprättades. De har all rätt att bli behandlade bättre och välkomnade in på palestinskt område. Länderna runt omkring är mindre skyldiga till den palestinska flytkingfrågan även om de står skyldiga för det som händer efter den sionistiska ELLER nationalsocialistiska olagliga, påverkade fördrivningen under Israels upprättande.

  ”Omar: “Landet har segregerade bostadsområden och bostadskomplex, skolor” – ja, och det är också något den arabiska befolkningen ofta vill ha.”

  Vad baserar du det påståendet på, och varför i sådant fall ska den palestinsk arabiska befolkningen ändå bli segragerad från övriga Israel? Vill och vill. Vem vill? Någon du känner, kanske. Det är inte bara något den arabiska befolkningen vill (såsom du kanske får det att framstå) utan också Israels nuvarande bostadsminister (som jag tycker är rasist, facist, u name it).

  Om en arab i Israel får gå på en gata som han inte fick gå på innan. Om en arab beduin (whatever) fick chansen att vara sportminister i något år. Om en arab fick börja gå på ett dagis som innan bara släppte in judiska barn. Om arab får återvända endast om han gifter sig med någon (av samma ”ras”) som redan har Israeliskt medborgarskap. OM och OM palestinier får göra en liten sak extra spelar ingen roll därför att grundproblemet är att palestinierna är ett folk som är på flykt idag och har det dåligt. Palestinierna är idag ett folk som saknar vissa rättigheter som den judiska befolkningen har. Palestinierna utanför Israel, i grannländerna har fått utstå det värsta och väntar tålmodigt. Emedan allt detta sker så gror hatet i arabvärlden och Israels framtid framstår alltmer osäker i en region (för att inte tala i en islam värld) som är full av araber.

  1. ”Vad är antisemitiskt i det påståendet? Den meningen vill jag också stå för och kan själv vara beviset. Vem försöker du lura Anna?”

   Eh? Var skrev jag att det var antisemitiskt?

   Vad den arabiska befolkningen ”vill”: jag har varit på en del seminarier och konferenser och läst en del papper från Adalah och Musawa och andra palestinsk-arabiska organisationer i Israel, och jag har nog snarast fått intrycket att de vill ha både full integrering och samtidigt rättigheter som en nationell minoritet som bevarar sitt kulturarv, sitt språk, sina traditioner, egna institutioner osv. Riktigt hur det går ihop vet jag inte, men jag har aldrig läst något dokument som kräver att arabiska samhällen ska bli mångkulturella, att judar ska flytta in i dem och att palestinska araber i Israel ska flytta in i alla judiska samhällen. Det sker, men privat, inte som en politisk rörelse.

   Kan du i så fall belägga att det är något som den palestinsk-arabiska befolkningen i Israel eftersträvar?

  2. Jomis

   ”Judar var välkomna till Palestina att flytta in och bosätta sig på arabisk mark utan några invändningar innan det rasistiska upprättandet av staten Israel.”

   Exempelvis toleransåret 1929.

  3. [Natalie, sorry på din långa kommentar, men den raderades. Jag har inte tid att svara på de märkligheter du skriver. Rekommenderar Benny Morris bok om det palestinska flyktingproblemets uppkomst.]

 8. ”men jag vet inte om den är värd att uppmärksammas mer än den i USA eller Frankrike eller Polen eller Uganda.”” Jag anser inte heller att det är rasism utan en territoriell konflikt mellan två nationalistiska rörelser”

  Mycket konstiga tankegangar. Ar inte dehumanisering rasism? Om man helt upphor att se en befolking som manniskor och dessutom ar soldat i en krigforande arme borde rasismen i Israel mojligen vara ett storre problem an rasismen i Polen och Frankrike, eftersom varken Polen eller Frankrike ligger i krig….

  1. Du menar rasism bara är att bry sig om när ett land ligger i krig, ok…rasism är universiellt..de som utsätts för det blir lika drabbade vare sig de blir utsatte för den från en krigsförande nation eller grannen…

   Hela diskussionen från Omar med vänner handlar givetvis om att israelisk rasism triumferar all rasism, just därför de tror på judiska och sionistiska världskonspirationer.

  2. Är det en konstig tankegång att konflikten mellan israeler och palestinier grundar sig i faktum att båda folken eftersträvar att styra samma bit land, av nationalistiska skäl och inte för att de hatar den andra ”rasen”?

   Dehumanisering finns på båda sidor. Men orsaken till dehumaniseringen är en konflikt, som borde kunna lösas. Inte ett raskoncept. Det spelar stor roll för hur man försöker lösa konflikten.

 9. ”Sedan är det ju tveksamt om Esthers bok kan användas för att exakt beskriva antalet döda perser”

  Visserligen är de döda perserna förmodligen påhittade men det är å andra sidan förmodligen Ester och Haman också. För att citera noterna till Bibel 2000: ”I berättelsen blandas historiskt korrekta eller trovärdiga uppgifter med skönlitterära och sagobetonade inslag.”

  Bland exegeterna ses berättelsen snarare som antik skönlitteratur än en historisk skildring av ett verkligt förlopp.

 10. Tack för ett intressant och lärorikt inlägg. Till skillnad från C Wiberg svarar du honom i sak, vilket glädjer mig. Lärde mig också mycket som jag tidigare inte visste. Hatten av.

  1. Tack Chuckie! Vill bara påpeka att jag helt håller med Charlotte, både i hennes analys av antisemitismen på nätet och dess antirasistiska retorik, och också när hon inte försöker ”bemöta” Omars virriga antisemitiska teorier om världssionismen och Expo. Det gör ju inte jag heller. Men jag tyckte ändå att det vore på sin plats att påpeka några av Omars sakfel just i fråga om Israel, speciellt som jag stöter på det här temat lite då och då i svenska media, och också har skrivit om det förut.

 11. Ger man inte Omar ta väldigt stort utrymme och uppmärksamhet?
  Jag har inte följt honom speciellt, men det finns ju andra personer med åtskilligt större relevans och inflytande som borde vara mer intressanta i sammanhanget.

  Räcker det inte att Jonathan och fröken Wiberg fortfarande gaggar om Ahmed Rami och Radio Islam – en periferisk händelse för 20 år sedan – som om det var något allmänt vedertaget och inträffade i förra veckan…

 12. Konflikten borjade som en landkonflikt, och ar det fortfarande, men hat, rasism, och hamdlystnad borde halla den levande till stor del. Jag vet inte om konfliklosning underlattas av att man bortser fran detta. Man kan ifragasatta om ”rasism” i klassisk bemarkelse overhuvudtaget existerar langre. Beitar supportrar tex som skriker ”doda araberna” pa fotbollsmatcher tex ”dehumaniserar” palestinier, och Mohamed Omar och radikala palestinier ”dehumaniserar” judar.

  Adler, ”dehumanisering” ar ett problem i alla lander, det ar helt riktigt. I nordirland t ex jagade man ivag romer, osteuropeiska romer har sokt asyl i Kanada, och i Italien vill man registrera romska barn, tex. Hemskt. Men jag menar anda att en soldat som ”dehumaniserar” en fiende ar varre an en civilist. Inte i moraliskt hanseende givetis, men en soldat kan gora mer skada.

  1. Well, en rysk rasist kan uppenbarligen tillfoga samma skada som en rasistisk soldat med vapen, såvida döden inte är slutet.

 13. Guardian, kanske det beror på att Omar faktiskt fortfarande får mycket utrymme i media generellt, plus vräker ur sig antisemitism på en rätt hög nivå? Men det var ju faktiskt inte det jag skrev om, utan hans uttalanden om Israel.

 14. Jag kan inte belägga att den arabiska befolkningen i Israel inte vill bli integrerad och en del av en mångkulturell blandning av människor men om det finns motsättningar så orsakerna öppenbara. På samma gång kan inte du belägga att araber i Israel vill ha segregering och att människor ska särbehandlas eller delas efter ras, bakgrund or whatever.

  Dokumenten som föreslår ett mångkulturellt samhälle är bra, för jag tror att det finns en enda sak som står i vägen för människor än rädsla och fördomar. Människorna i Israel behöver en putt mot sin granne och inte en minister som vill sära på de etniska grupperna (förbjuda araber att gå på vissa gator och i vissa städer) kanske inte officiellt bestämmande men skapa en miljö där araber och judar inte hör hemma. Det kan inte vara bra.

 15. Jomis, som vanligt svarar du på något jag inte skrivit. Jag skrev att jag fått intrycket att de ”vill ha både full integrering och samtidigt rättigheter som en nationell minoritet som bevarar sitt kulturarv, sitt språk, sina traditioner, egna institutioner osv”. Var har jag skrivit att den arabiska befolkningen inte vill bli integrerad?

  Läs inte vad jag skriver då. Men läs t ex Asma Agbaria i Challenge http://www.challenge-mag.com/en/article__129/future_vision_israels_arab_elite_and_reality och hela Future Vision-dokumentet – finns länk på Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Future_Vision_of_the_Palestinian_Arabs_in_Israel plus artikel av Isabel Kershner.

  Jag förstår det fortfarande inte så som att de vill upplösa de arabiska samhällena och det arabisktalande skolsystemet (vilket ju var det Omar skrev om). De vill erkännas som en nationell minoritet med egna institutioner, samtidigt som de vill att Israel ska bli en stat för alla sina invånare (dvs inte per definition en judisk stat). Men jag har inte satt mig in i detaljerna i dokumentet, bara läst introduktionen och lite artiklar här och där. Så varsågod, bilda dig en uppfattning själv.

  Saxat från Isabel Kershner i NYT: ”They call on the state to recognize Israeli Arab citizens as an indigenous group with collective rights, saying Israel inherently discriminates against non-Jewish citizens in its symbols of state, some core laws, and budget and land allocations.

  The authors propose a form of government, “consensual democracy,” akin to the Belgian model for Flemish- and French-speakers, involving proportional representation and power-sharing in a central government and autonomy for the Arab community in areas like education, culture and religious affairs (min fetstil).

 16. ”The authors propose a form of government, “consensual democracy,” akin to the Belgian model for Flemish- and French-speakers,”

  Exempel pa 2 folkgrupper som har en hel del gemensamt (kultur, historia, land, religion), men inte spraket och den nuvarande ekonomin som nyligen skapade en kritisk situation vilken ledde Belgien till gransen av en delning av landet. Det ar fortfarande en stor risk att sa kommer att ske.

  1. Exakt vad är ”judisk rasism”, Bulten? Existerar det jämförbara uttryck som ”kristen rasism” eller ”muslimsk rasism”, eller för den delen ”armenisk rasism”?

   Jag tycker främst att Omar gör ett bra jobb i att uttrycka sin okunnighet och sina helt ohöljda fördomar mot judar.

   Själv påpekade jag några felaktigheter angående hans påståenden om Israel.

   1. Med judisk rasism avsåg jag bl.a. den rika flora av nätrasisim som florerar på det svenska spårket som till 90% härrör från personer som tar mycket stark ställning för israels sak. Du är ju väl förtrogen med denna, bl.a. från den tiden då du modererade Al-hamatzavs kommentarsspalt.

    Hur många av dessa som verkligen vilat i judisk mammas livmoder under sitt fosterstadie vet jag dock ej, så ”sionistisk” vore väl ett mer korrekt begrepp. Problemet är ju bara att skriver man ”sionister” så rycker ju hela SKMA:s junioravdelning ut och hävdar att man använder ”antisemitiskt kodspråk” och jag tänkte vi kunde hoppa denna debatt denna gång.

    En annan typ av judisk rasism är den instutitionaliserade diskrimineringen gentemot icke-judar som förekommer i ditt land som det ju borde åligga en rasistwatch organisation som Expo att bevaka.

    1. Bulten, problemet är själva rasismen, inte att SKMA protesterar mot den.

     Problemet med Omar är att han använder den faktiska rasism som finns i Israel enbart som ett verktyg för att ”bevisa” judarnas globala ondska.

     1. Så där ja, missförstå så slipper man svara på frågeställning som man inte klarar av att hantera!

      Jag provar med frågan igen, tycker du att EXPO (inte SKMA) gör ett bra jobb i bevakandet av judisk/sionistisk/israelvänlig (stryk det som inte önskas) rasism?

      1. Varför i hela friden ska jag tycka något om det? Har jag överhuvudtaget någonsin diskuterat Expo på den här bloggen? Jag har konstaterat att Omars anklagelser mot Expo främst bygger på antisemitiska föreställningar, eftersom han anser att Expos innehåll inte är trovärdigt pga diverse ”judiska finansiärer” och ”judiska aktivister”. Sedan försöker han göra den kritiken antirasistisk genom att påpeka att Israel minsann är den värst rasistiska staten i världen, och ger en laddning exempel som tyvärr inte visar sig helt korrekta i sak.

       Jag tycker att din begreppsvärld verkar aningen märklig, för att uttrycka sig milt. Precis som jag skrev tycker jag att Expo rimligtvis bör bevaka rasism utanför Sverige, även i Israel, men i så fall också i Burma eller Indien eller Uzbekistan eller Kina eller Indonesien. Eller i arabvärlden, varför inte? Svarta har aldrig haft någon högre ställning där och har det inte idag heller.

       1. Det förefaller alltså som att du inte har något att erinra mot Omars tes att EXPO tydligt och bestämt undviker att ta upp rasism mot palestinier i Israel såväl som den rasism som vissa av Israels svenska supportrar ägnar sig åt på Internet. Bra, då är vi överens i den frågan.

        Om orsaken till detta sen skulle vara “judiska finansiärer” och “judiska aktivister”, det har jag såväl som Omar dock dåligt med belägg för och du har helt rätt i att eventuella spekulationer i detta bör basera sig på bättre faktagrund än den som Omar presenterar.

        Måste dock påminna om den nu mer avlidne journalisten och bloggaren Kurt Lundgren (en skribent som jag sällan var överens om något med) och hans undersökningar om EXPO:s finansiering där redaktionen inte verkade så värst intresserade att hjälpa till. Lite anmärkningsvärt beteende av en organistaion som uppbär kulturstöd och som tar sig friheten att gnälla på andra bidragstagare.

        Slutligen måste man ju notera det anmärkningsvärda i att EXPO som ju bevakar varje liten småhändelse inom Sverigedemokraterna totalt missade denna denna händelse.

    2. En tredje typ av judisk rasism, och för dig kanske den mest påfallande, är den som endast existerar i din fantasi.

      1. Är de beviset på existensen av en global, världsomspännande ”judisk rasism”? Är Mohamed Omar och tre som kommenterar på hans blogg i så fall beviset på att det existerar en ”muslimsk rasism”?

       1. Är de beviset på existensen av en global, världsomspännande “judisk rasism”?

        Och det hade jag heller inte påstått, nej! Kan du inte sluta med halmdocks-argumentation och börja läsa vad folk verkligen skriver istället?

 17. Anna Veeder

  Israels bostadsminister är en rasist och du vet att han inte har goda intentioner med den palestinska arabiska befolkningen i Israel. En hållning som jag förväntar mig att du ska ställa dig emot, även om Omar själv begår sakfel och snurrar upp sina texter.

  Vad vill du att jag ska säga egentligen? Om själva ministern är en religiös extrem man, hur ska det se ut inför Israels befolkning? Jag ska läsa dokumentet, kanske har det mer hopp att ge än vad verkligheten ger sken av. (och jaja du gillar att se de positiva sakerna först) jag vet

 18. Omar skriver: ”Enligt den israeliska ”lagen om återvändo” definieras en jude inte genom sin religiösa tro utan genom sitt judiska arv, som beror på föräldrarnas härstamning.”

  Omar har ju fel i sak. Visst, alla som är judar genom arv har rätt att flytta till Israel, men det gäller även de som är judar genom konvertering. Vidare är det inte helt korrekt att påstå att lagen definierar människor som judar. Exempelvis är det väl bara reformjudarna i USA som anser att den som enbart har en judisk far själv är jude. Dessutom omfattar inte ”lagen om återvändo” judar som konverterat till annan religion.

  Anna:
  Lite off-topic, men vad är det för förändring av ”lagen om återvändo” du vill se i framtiden?

 19. Aqurette, tack för komplettering av vad jag skrev.

  Det där med konvertering är väl mer ett modernt fenomen, jag vet inte hur många som konverterade till judendomen under pogromerna i början av 1900-talet och de båda världskrigen, men det var väl i vilket fall alltid ett randfenomen och inte huvudsaken.

  Lagen om återvändo diskuteras ju i Israel idag, se https://annaveeder.wordpress.com/2007/11/05/meir-sheetrit-kritiserar-lagen-om-atervandande/. Det innebär ju inte att judar inte ska ha rätt att komma till Israel, men det skulle eventuellt innebära att kraven blir högre och processen tar längre tid. Jag tycker inte att det är för mycket begärt av någon, i något land, att göra ärliga försök att lära sig språket.

 20. Vad menas med arliga forsok att lara sig spraket? Att du pratar landets sprak efter ett ar, tva ar eller 10 ar? Att du forsoker men inte lar dig?
  Det ar svart att lara sig ett nytt lands sprak: sjalv kampar jag med hebreiskan dagligen och pratar en valdig bruten hebreiska men den blir battre for var dag.

  Visst det ar valdigt knepigt: ett sprak ar sa mycket mer an ett sprak: det ar nyckeln till landet du lever i.

  Nar det galler Omar sa tycker jag att det ar surrealistiskt: Jag maste nypa mig for att forsta att det ar sant. Det kanns sa overdrivet att jag undrar om han spelar en roll nu ocksa.

 21. Jag tycker inte att man kan kräva att mina svärföräldrar, som kom hit vid pensionsåldern, ska lära sig mer än lätt konversationshebreiska. Folk har ju helt olika talang för att lära sig språk – min pappa t ex har dyslexi och är usel på grammatik och stavning, men talar flytande tyska och engelska. Man kan ju kommunicera även om man pratar fel.

  Det är ju jättesvårt att bedöma vad en vettig språknivå ska vara för någonting, men för mig var det ändå en tankeställare att leta efter en veterinärklinik en gång (ok för femton år sedan) i Natzeret Illit och ingen förstod vilken gata jag letade efter, för de talade bara ryska allihop. Det var totalgetto. Sådant kan ju bli problematiskt.

  Det är lite kul när de palestinier som jag känner dissar nyinvandrade soldater vid vägspärrarna, eftersom de ofta talar sämre hebreiska än palestinierna (som är stolta över sina hebreiskakunskaper). Men så är det.

  Och språket spelar roll. Visst kan man klara sig i Israel med bara engelska, men det är inte alls samma sak.

 22. ”Jomis, jag vill att du ska läsa mer och prata mindre.”

  Anna

  Jag kanske är ung och inte så jättebra på att uttrycka mig än, men du ska veta att jag har sett mer än vad du tror. Dina bloggposter och dina länkar är intressanta att läsa men verkligheten är en sak som jag har sett och inte behöver tvivla på. Förnekelsen är stor bland många sionister och många tror verkligen att varenda Israelisk militär handling är för det goda (för demokratin, för Israel som demokratisk stat) och det är en sak som jag vet. Hyckleriet bland sionister (inte du) kommer palestinierna aldrig förlåta.

 23. Men om Omar använder kritiken emot Israel som ett verktyg i sin plan att få fram att alla judar är onda. Hur tas kritiken emot av ”sionistsverige” från de mer seriösa och sakliga kritikerna? Jag har inte sett så mycket av hederliga artiklar på al-hamatzav och jag personligen anser att bulten har en poäng.

   1. Du är svensk och sionist, om inte något ändrats.

    Försök att prata med sionister i Sverige om situationen med palestinierna och se själv vad du kommer få för svar, men du vet ju redan. Du vet det mesta som försiggår, och du har mer koll på kommentatorerna/skribenterna än väldigt många(också mest trött på dem). Tycker du kritik mot Israel hanteras på ett bra sätt i Sverige bland sionister?

    1. Jomis, jag känner långt ifrån alla svenska sionister, som ju kan ha lite olika bakgrund och åsikter. Men de svenska judar jag har kontakt med har faktiskt ungefär samma åsikt som jag angående konflikten och bosättningarna, dvs är inte alls speciellt extrema. Men eftersom Israelkritiken i Sverige oftast har ett tonläge som handlar om bojkotter och fördömanden så är det ganska naturligt att många sionister, inklusive jag själv, intar en försvarsposition. Känslan är att Israel (och jude-)hatet är ganska så utbrett, se Malmö osv.

     1. Det här handlar inte om Malmö eller att Sverige är antisemistiskt utan det här handlar om att kritiken emot sionismen i Sverige börjar synas. Det handlar om att kritik inte tas väl emot i Israel snarare än att felaktig kritik ställs. Det handlar om att IDF:s olaga handlingar i området inte ifrågasätts utan i förväg förutsätts vara det enda rätta.

      Om en skola blir beskjuten och bombad av Israelilsk militär så antas det (med bevis eller ej) att Hamas avfyrat raketer från området? Även om det i någon värld kanske kanske kan ha hänt en gång så är det inte rätt att bomba skolor där civila människor gömmer sig oavsett orsak. Varken regelrätt eller moraliskt rätt.

      Du är ett undantag.

 24. Hehehehe, Anna….jag är mycket väl medveten om att du inte skrev så 🙂
  Men jag tog mig friheten att lägga en kommentar ”vid sidan”, så att säga…

  Det jag ville peka på var att inte så sällan så får en artikel betydligt mer uppmärksamhet när andra uppmärksammar den – än vad artikeln i sig förtjänar…

  Utan att vara expert på Omar så tycker jag det känns som han spelar i ungefär samma division som Siwert Öholm eller Gunnar Hökmark…

  1. Det där med uppmärksamhet är sant, men å andra sidan – Omar är inte någon namnlös, perifer bloggare, utan det svenska kulturetablissemangets f d gullgosse. Som alltså fortfarande bjuds in till Gomorron Sverige som Iranexpert.

   Jag har inte läst mycket av Öholm eller Hökmark, men jag tror inte att de är homofoba rasister som anser att feminism är en psykisk sjukdom och trivs bra i sällskap med nationaldemokrater.

 25. Tyvärr tar nog sådana här ”skita på personen men att inte i sak bemöta något” retorik kål på din egen trovärdighet på sikt. Att argumentera genom att halvt idiotförklara motståndaren men i sak aldrig bemöta det sagda blir lite väl förutsägbart och tämligen enformigt.

  Du svamlar lite om perifera saker Omar tar upp men har i grund inget mer en nedlåtenhet att komma med. Tunt med andra ord.

  1. Ja nils. Och du själv, en anonym kommentator med anonym hotmailadress, är naturligtvis den seriöse och kunnige debattören personifierad.

   (Ibland vill jag bli hacker enbart för nöjet att kunna radera den utbredda miljöförstöringen på nätet, just i form av nils och liknande, men inser att det är lönlöst.)

  2. Nils

   Jag tycker Anna tar ställning för det mesta som hon skriver om. Vad är det du menar med “skita på personen men att inte i sak bemöta något”?

 26. Bulten och BR, jag raderade era sista inlägg. Kan ni inte öppna en gemensam blogg och bråka där istället? Det kunde vara kul att läsa, en gång i halvåret eller så.

  Uppdatering: Jan E likaså.

 27. Anders englund: ”…Det kanns sa overdrivet att jag undrar om han spelar en roll nu ocksa…”

  Du är inte den ende som undrat. Johan Ingerö funderade något liknande på sin blogg. Jag undrade då om Omar spelade en typ av Borat-roll; om det visar sig vara så kommer hans få fans att visas med ägg i ansiktet, egg on their faces. Det har de förvisso ändå, såsom de skriver och beter sig… Men något säger mig att Omar är precis lika bakom som han framställer sig.

  Till den – Guardian – som betonar att Ahmed Ramis tid är över: så som AR’s avskräde dominerar nätet – sida upp och sida ner när man söker på vissa ord – är det visst relevant att ta upp hans namn; han förstör ju miljön! Processen utspelade sig för många år sen; men Ahmed Rami spelar vidare, om än bara för de speciellt utmanade.

 28. A-K, Omar är definitivt så bakom som han framställer sig.

  Resten av tråden: har jag inte uttryckt mig tillräckligt klart? Håll ert inbördes tjafs någon annanstans.

 29. A-K
  Bara för att Ramis material fortfarande finns tillgängligt i cyberrymden är inte det det samma sak som om det har någon relevans år 2009…
  Jämför gärna med skriftsamlingarna på ett bibliotek.

Kommentarer är stängda.