Geneveinitiativet och säkerhetsarrangemangen på Västbanken

Alex Fishman publicerade i Yediots helgbilaga ett ännu inte officiellt dokument som utarbetats av Geneveinitiativet, ett informellt detaljerat israeliskt-palestinskt fredsförslag, angående de framtida säkerhetsarrangemangen på Västbanken. Artikeln finns tyvärr inte på engelska, men har noterats t ex  här. Uppdateringar kommer.

Det handlar om ett extremt genomarbetat dokument som går in på detaljfrågor på markytan. Alla som jobbat med att utarbeta förslaget har gedigen erfarenhet av säkerhetsfrågor och de flesta är också högt uppsatta ex-officerare. Arbetsgrupperna träffas oftast utomlands på olika orter, bland annat i Stockholm för inte så länge sedan.

Alex Fishman nämner att Rahm Emanuel (behöver jag förklara vem det är? Om ja, googla) är väl förtrogen med både de generella riktlinjerna och detaljerna i Geneveinitiativet. Det nya dokumentet ska överlämnas till Hillary Clinton och den nationelle säkerhetsrådgivaren James Jones nästa vecka. Det ska bli väldigt intressant hur Netanyahu hanterar den händelsen: förra gången Geneveinitiativet gjorde rubriker, i oktober 2003, drog dåvarande premiärminister Ariel Sharon fram förslaget om ett tillbakadragande från Gaza för att minska trycket på ett tillbakadragande från Västbanken och att ”lägga fredsprocessen i formalin”, som hans rådgivare Dov Weissglas så vackert uttryckte det. Jag har svårt att tro att amerikanerna köper det konceptet en gång till. Inte under Obama.