Ritualmordsanklagelsen i Damaskus 1840

Förra terminen läste jag en kurs på temat ”Judar i den muslimska världen 1750-1914”, vilket var en av de mest intressanta och spännande kurser jag haft. Bland annat läste vi ingående om ritualmordsanklagelsen i Damaskus 1840 , som väldigt tydligt belyser det europeiska och kristna inflytandet i Mellanöstern vid den här tiden, och hur detta inflytande påverkade maktbalansen mellan de etniska och religiösa grupperna i området.

Haaretz publicerade imorse en artikel med rubriken Damascus 1840: Inception of the Blood Libel in the Arab World av Dr Yaron Har’el från Bar Ilan-universitetet. Jag tycker dock att rubriken är något missvisande: såvitt jag vet förekom liknande anklagelser även tidigare (se artikel om ritualmordsanklagelsen på Rhodos 1840 som nämner Aleppo 1810 och Antiochia 1826). Dessa anklagelser fick dock inget gehör hos sultanen i det Ottomanska Imperiet, vars officiella politik sedan 1600-talet var att fördöma ritualmordsanklagelserna och aldrig gav dem legitimitet.

Som Dr Har’el skriver ändrades detta när europeiska kristna stormakter (främst Frankrike och de katolska ordnar som bedrev mission i Mellanöstern) fick ökat politiskt och kulturellt inflytande i området. En av de pådrivande krafterna i ritualmordsanklagelsen i Damaskus var ingen mindre än den franske konsuln, Ratti Menton, som var fast övertygad om judarnas skuld och även deltog i ”förhören”, som skedde under svår tortyr vilket ledde till att flera dog under ”förhören”.  

Damaskusaffären är trots sin brutalitet enormt fascinerande och lärorik vad det gäller kristna-muslimska-judiska relationer i modern tid. Från Wikipedia, Antisemitism in the Arab World;

”Större delen av de senaste 1400 åren, skriver Bernard Lewis, har araber inte hyst antisemitism i den betydelse som ordet har i västvärlden. Enligt Lewis beror detta på att araber till största delen inte är kristna som växt upp i en tradition där judarna är gudsmördare. I Islam är sådana historier tillbakavisade i Koranen som en blasfemisk absurditet. Eftersom muslimer inte anser sig vara det ”sanna Israel” känner de sig inte hotade av judarnas överlevnad. Eftersom Islam inte behöll det Gamla Testamentet finns inte heller någon konflikt angående olika texttolkningar mellan de två religionerna. Det finns ingen muslimsk teologisk dispyt mellan deras religiösa institutioner och judarna”.

Annons

15 reaktioner till “Ritualmordsanklagelsen i Damaskus 1840”

 1. Bra artikel Anna, just nu skrivs mycket om hotet från muslimvärlden i svensk kristenhöger- press, ( kristna-sionister) som försöker framställa Israel/Palestina-konflikten som en religiös konflikt, här ett av många Citat: Antisemitismen växer över hela världen, och det handlar om Satans sista försök att mobilisera hela världen mot Guds egendomsfolk inför slutstriden i Harmagedon. Slut citat se länk http://berndtisaksson.dinstudio.se/text1_11.html

  Citat:Centrum för antisemitismen idag finns utan tvivel i mellanöstern bland muslimer. Den frodas där på ett liknande sätt som trettiotalets Europa. Detta judehat har därför påtagliga förgreningar in i Sverige. Forskaren Mikael Tossavainen lyfte fram det i en rapport som kom för några år sedan. Slut citat:
  http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=640&Itemid=28

  Men konflikten är ju politisk t.o.m. Israels värsta fiende Iran kan skilja på politik och
  religion citat:TEHERAN Iran har en obruten historia av judiskt liv sedan över 2500 år tillbaka. Fortfarande finns drygt 20000 judar kvar i Iran. De har egna synagogor och skolor, men lever isolerade från juden- domen i stort, pressade av storpolitiken och Irans vägran att erkänna Israel.
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_232683.svd

  Min muslimske vän Ida D här flera gånger skrivit om judar i hennes hemland Bosnien http://forumforfrihet.blogspot.com/2007/08/judar-muslimer-i-bosnien.html

 2. Satan och Harmageddon är inte mitt tema, och konflikten är definitivt politisk. Men påståendet att ”centrum för antisemitismen idag finns utan tvivel i Mellanöstern bland muslimer” tycker jag låter ganska sannolikt med tanke på vilka TV-serier som sänds bl a i Syrien, Egypten och Iran (se också fortsättningen på wikipediaartikeln om antisemitism i arabvärlden). Fick ett tydligt intryck av detta när jag såg två arabiska versioner av Sions Vises Protokoll i en boklåda i Amman, nere på gatan i centrum.

  Bosnien ligger nu inte i Mellanöstern, och utan att känna till förhållandena där speciellt bra så tror jag inte heller att Bosnien är speciellt symptomatiskt för Mellanöstern. Då talar vi arabländerna och Iran.

  Min poäng är att den moderna antisemitismen kom till Mellanöstern med de europeiska kristna kolonialisterna, som ju inte bara gjorde en ekonomisk och politisk utan även kulturell erövring av dessa områden, i vilken kyrkorna också tog en aktiv del. Det gör ju inte dagens muslimska antisemitism på något vis bättre, men det visar ändå att islam, judendom och kristendom ändå hittade ett sätt att samexistera – inte som jämlika, för islam var den härskande religionen och tillika politisk doktrin. Islam har definitivt mycket färre problem med judendomen som religion än vad kristendomen har.

  För att åter citera min f d statsvetenskapsdocent i Berlin: olika grupper av människor har alltid hatat varandra. Men när stormakterna kommer in och stöder dem, det är då det blir riktigt explosivt. Här har vi Iran/Syrien/Hamas/Hizbollah mot Egypten/Fatah/Jordanien/Saudiarabien och USA/Israel.

 3. Intressant kommentar Anna, med mitt exempel ”Bosnien” vill jag visa att det finns ingen automatik av judeförföljelser i muslimska länder. Som du skrev ”Eftersom muslimer inte anser sig vara det “sanna Israel” känner de sig inte hotade av judarnas överlevnad. ” Att den inflammerade politiska situationen i Israel/Palestina konflikten spiller över mot mot judar och judendomen är oroväckande i Mellanöstern.

  Men ett bra initiativ är : Citat Muslimer och judar
  Ingen antisemitism och ingen islamofobi i vår stad! Så lyder uppropet I Köpenhamn när judar och muslimer nu har gått ut i en gemensam kampanj. Man vill visa att religionerna inte är i krig med varandra. Och man vänder sig mot övergrepp i Danmark som inträffat efter kriget i Gaza. Som när en ung palestinier sköt mot två judar i ett inköpscentrum i Odense. Mellanösternkonflikten får inte fortplanta sig till Danmark, resonerar ledarskapet för judiska och muslimska organisationer när de nu markerar samarbete i stället för konflikt. Se länk: http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1684992

  Men vad är din uppfattning om de judar som lever i Iran?

 4. Det där är ett jättebra initiativ och jag hoppas att det kommer att fortplanta sig till Sverige.

  Jag är inte speciellt insatt i situationen i Iran, ärligt talat. Men jag har nog svårt att se Iran som ett föredöme för judisk-muslimska relationer och avsaknad av antisemitism, åtminstone under den nuvarande presidenten. Får läsa på mer om det i en annan kurs 🙂

  Sedan ska vi komma ihåg att den relativa tolerans som judar åtnjutit under sunnimuslimskt styre i jämförelse med situationen i Europa fortfarande alltid bygger på att judarna var en liten minoritet med ganska minimalt politiskt inflytande och definitivt inte fick ha några nationella ambitioner. Typ håll dig på mattan, så tolererar vi dig. Det är ju bättre än håll dig på mattan så konfiskerar vi dina egendomar, torterar dig och slänger ut dig när det passar oss ändå, men att upphöja dhimmi-statusen och Omar-överenskommelsen till en guldålder av jämlikhet, det är väl att ta i något.

 5. Och PS: kristna i Mellanöstern hade ju exakt samma problem, och det är väl en av orsakerna till att det är så svårt för vissa att acceptera de kristna i Libanon.

 6. Men, de kristna har val alltid varit ganska starka i mellanostern, bade bland palestinierna och Israels allierade, de kristna maroniterna. Nar man tanker pa spanningar mellan grupperna dar maste man val ocksa ta in vad som hande i mellan de kristna maroniterna och de andra grupperna i Libanon under kriget. Jag tror man gor ett misstag om man bara ser det som ett uttryck av muslimsk intolerans.
  Sedan undrar jag, anser du att det finns ett problem med judisk intolerans mot muslimer, (t ex inom bosattarorelsen)eller kommer intoleransen framst fran det muslimska hallet?

 7. Jag har aldrig skrivit att spänningarna i Libanon efter inbördeskriget bara är ett uttryck för muslimsk intolerans. Det vore ju korkat.

  Det är klart att det finns intolerans inom bosättarrörelsen. Jag har definitivt nämnt det när jag skrivit om t ex Hebron.

 8. Till Eleni S , även jag får ett intryck att kristna i Palestina har haft en stark ställning, citat”Under den jordanska tiden hade taybehborna det ganska bra. Eftersom de kristna i Palestina hade så bra utbildning var de eftertraktade tjänstemän hos de jordanska myndigheterna. Många taybehbor kom ganska högt upp i den jordanska hierarkin, speciellt inom polisen. Den jordanske kungen Abdallahs barnsköterska var en kvinna från Taybeh.”
  Se länk sidan 32.
  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=100243&did=173129

 9. Eleni och Egon, ni talar båda om modern tid (Libanon under inbördeskriget, Taybeh under jordanskt styre). Vet inte om man kan kalla Libanon eller Jordanien perfekta demokratier, men det är en enorm skillnad på det slags moderna styre som finns där idag och på t ex det ottomanska riket fram till reformperioden i mitten av 1800-talet. Vilken barnsköterska den nuvarande kung Abdullah hade säger absolut ingenting om vilken status islam som härskande statsskick ger judar och kristna som bor på deras område, eller om antisemitismens existens och orsaker i arabvärlden. Tror inte att vi verkar diskutera riktigt samma sak här.

 10. Apropos frågan om de judar som lever i Iran (även om frågan inte var riktat åt mig):

  Ungefär 90 procent av de iranska judarna har flytt landet och lever idag i Israel och USA, inte i Iran.

 11. Tack Isak. För vidare diskussioner på temat, googla gärna lite på engelska Wikipedia som brukar ha väldigt intressant info om allt möjligt.

 12. Jag ”goglade”lite på nätet om Irans Judar:

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/judarna-lever-fredat-i-iran-1.335625

  TeheranIslamiska republiken Iran har från första början drivit en hätsk antiisraelisk utrikespolitik. Ändå lever här – i relativ harmoni och välmåga – den ojämförligt största judiska befolkningen i hela Mellanöstern utanför Israel.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_232683.svd

  TEHERAN Iran har en obruten historia av judiskt liv sedan över 2500 år tillbaka. Fortfarande finns drygt 20000 judar kvar i Iran. De har egna synagogor och skolor, men lever isolerade från juden- domen i stort, pressade av storpolitiken och Irans vägran att erkänna Israel.

  Israel vill att judar från hela världen invandra till Israel genom vad som brukar kallas “aaliyah”. Nu lockar Israel judar boende i Iran med stora summor pengar. Om en judisk familj lämnar landet och flyttar till Israel erhåller den motsvarande över 400,000 kronor. Detta utöver de medel som ges till vanliga judiska invandrare. De iranska judarna, som uppgår till drygt 30,000, avvisar dock pengarna. Morris Motamed, iransk-judisk parlamentsledamot, menar att erbjudandet rentav är skamligt. Läs mer i här http://www.guardian.co.uk/world/2007/jul/12/israel.iran
  Iran’s Jews reject cash offer to move to Israel

  http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=144014
  Rabbin varnar judarna i Iran: Ni är i stor fara

Kommentarer är stängda.