Kolumn i Fria Tidningar

Publicerades i morse och går att läsa här.

Läs också gärna Cordelias kolumn i SvD. Stämningsläget kändes bekant.