Nissa wa-Afaq – Women and Horizons

Under ett seminarium organiserat av Shatil i Haifa fick jag höra talas om Nissa wa-Afaq, en muslimsk religiös feministisk organisation baserad i Kafr Qar’a, inte så långt ifrån där jag bor. Så jag åkte dit och intervjuade Saidah, och blev bjuden på lunch…Artikeln publicerades i Kyrkans Tidning i november 2007. Finns inte på nätet, så här är orginalet.

Med religionen som vapen

I vardagsrummet i en ljus lägenhet i ett av de muslimska kvarteren i Nasaret sitter femton eleganta, beslöjade kvinnor samlade. Förtroligheten och värmen mellan dem är tydlig, likaså vördnaden de alla hyser för Jayidah, den glada, mörkt rödhåriga kvinnan som varit deras handledare i en kurs om kvinnans ställning i islam enligt en alternativ feministisk uttolkning av Koranen. Som avslutning på kursen har Jayidah bjudit in dem på lunch hemma hos sig.

-Jayidah har lärt oss att se på oss själva som kvinnor och på vår religion med stolthet, förklarar en av kvinnorna. Förut när vi hörde nedsättande tal om kvinnor i religionens namn så accepterade vi det. Idag är det precis tvärtom: vi har sett att religionen ger kvinnan en mycket bättre ställning än den hon har idag i det arabiska samhället.

Jayidah ser både glad och förlägen ut och passar på att bjuda in kvinnorna att ta för sig av maten: färggranna sallader, fat med tahina och hummus, grön tabbouleh med krossat vete och massor av persilja, gröna och svarta oliver, stora fat med doftande nygrillade kyckling- och lammspett, glaskaraffer med iskall citrondryck med mynta och varmt ångande pitabröd. Strax sitter alla runt borden, trugar i varandra mer mat (”du bara måste smaka på de här lammspetten! Vill du inte ha lite mer tabbouleh?”) och pratar livligt med varandra.

Kursen organiserades av Nissa wa-Afaq, ”Kvinnor och Horisonter”, en feministisk palestinsk-arabisk organisation med centrum i Kufr Qari’ i norra Israel. Kärnan består av ett tiotal kvinnor som strävar efter att öka kvinnors rättigheter i den palestinsk-arabiska sektorn i Israel genom en liberal och modern tolkning av de islamska heliga texterna.

-Den islamska kulturen påverkar alla, såväl muslimska som drusiska och kristna kvinnor, berättar Saidah Mohsen-Byadsi som leder Nissa wa-Afaq. Vår organisation är feministisk och arbetar för kvinnors frigörelse. Det som utmärker oss är att vi talar samma språk som det samhälle vi lever i – ett religiöst, traditionellt präglat språk.

Saidah, själv utbildad advokat, betonar att religionen alltid varit en viktig del av hennes identitet. Hennes feministiska världsåskådning utvecklades under de sex år som hon jobbade i den islamska Shariadomstolen i Nasaret med att representera kvinnor i tvister angående skilsmässor, vårdnadsrätt och underhåll. De flesta familjemål i den palestinsk-arabiska sektorn i Israel avgörs i religiösa domstolar.

-Jag varseblev gång på gång hur hjälplösa kvinnorna var, säger hon. Den religiösa lagen tolkas alltid till männens fördel.

Huvuddelen av Nissa wa-Afaqs aktiviteter koncentreras kring föredrag och kurser, där kvinnorna tillsammans studerar utvalda stycken ur de religiösa texterna som haft avgörande inflytande på kvinnornas ställning i samhället.

-Vi tolkar inte texterna själva utan stödjer oss på andras utläggningar, betonar Saidah. En alternativ utläggning av Koranen och islamska skrifter har existerat sedan islams uppkomst, men den traditionella patriarkala utläggningen har alltid dominerat och används även idag som ett ekonomiskt, socialt och politiskt verktyg för att männen ska kunna behålla makten över kvinnorna.

Som exempel nämner hon den bibliska historien om arvssynden, som inte finns i Koranen men som ändå används för att visa att kvinnan är nära Satan, hon förför och använder trick och list för att nå sina mål. I frågan om äktenskapsbrott så ser Koranen mannen och kvinnan som lika ansvariga och kräver dessutom fyra ögonvittnen för att förseelsen ska anses bevisad. I praktiken händer det däremot ofta att en man som misstänker att hans dotter, syster eller fru har varit inblandad i någon form av relation med en annan man attackerar henne och ibland dödar henne.

Kvinnors arvsrätt är en annan viktig fråga som Nissa wa-Afaq drivit en kampanj om de senaste månaderna
-Enligt kristendomen så har kvinnor samma arvsrätt som män, enligt islam har de rätt till hälften, berättar Saidah. Men i praktiken görs starka påtryckningar på kvinnan att helt avstå från arvet. De manliga familjemedlemmarna säger att hon borde skämmas för att hon vill överföra faderns egendom till hennes mans familj. Skam och hot om bann är ett lika starkt påtryckningsmedel hos kristna och drusiska kvinnor som hos muslimska. Och även om Koranen bara ger kvinnan hälften av mannens arvsrätt, så finns det ingenting som säger att det är förbjudet för fadern att fördela arvet jämlikt

Nissa wa-Afaqs ideologi har tidvis rönt skarp kritik. Feministiska organisationer har protesterat emot att principen om fullständig jämlikhet mellan könen inte upprätthålls. Den konservativa norra grenen av den islamiska rörelsen i Israel fördömde år 2005 offentligt Nissa wa-Afaqs aktiviteter, vilket ledde till en drastisk minskning i antalet kvinnliga deltagare.

-Religionen ger inte alltid kvinnan fullständigt jämlika rättigheter, men vår utläggning av texten innebär ändå en enorm förbättring för religiösa kvinnor jämfört med situationen idag, kontrar Saidah. Den islamiska rörelsen vill behålla sitt monopol för att sprida sina egna patriarkaliska och konservativa budskap. Genom att gå in på deras eget territorium och bryta tabut att religion bara är någonting för män så utgör vi ett reellt hot.

Kvinnornas egna utsagor vittnar om att kursen betytt mycket för dem, både intellektuellt och i deras personliga utveckling.

-Innan jag deltog i kursen så stannade jag alltid bara hemma eller besökte mina föräldrars hus, berättar 27-åriga fembarnsmamman Nasreen. Tack vare kursen är jag idag mycket starkare, gladare och öppnare. Jag har börjat en sykurs och hoppas att jag ska kunna hitta ett jobb. Jag uppfostrar barnen annorlunda – jag vill att de ska bli självständiga och tro på sig själva.

-Den viktigaste frågan för kvinnor är att få tillgång till utbildning så att de kan arbeta och bli ekonomiskt självständiga, betonar Umm Khaled som själv har en universitetsexamen i pedagogik. Till skillnad från vad många män här anser så ger utbildningen och arbetet heder till kvinnan. Nissa wa-Afaqs kurser visar att vi inte behöver lämna religionen för att nå självständighet och få respekt. Vi kan fortsätta vara de vi är – och samtidigt förändra samhället inifrån.