Rasism, kärnvapen och vapenstilleståndsförhandlingar med Hamas

Tre viktiga teman som tas upp i HaaretzTV . Lyssna (och läs artikeln under TV-inslaget) för det här är enormt viktiga ämnen som det inte går att sopa under mattan. Rasismen i Israel har definitivt ökat sedan år 2000 och upploppen i Wadi Ara. Libanonkriget ökade spänningarna ytterligare, och varje gång det talas om ”landutväxling” (a la Lieberman eller professor Gideon Biger) så ökar misstänksamheten på båda sidor.

Oavsett vad som händer med fredsförhandlingarna med palestinierna så är de väldigt konkreta exempel på rasism som programmet tar upp (diskriminering på arbetsmarknaden, särbehandling på flygplatsen, judiska familjers ovilja att bo i samma byggnad som araber) uttryck för en helt ohållbar situation som måste åtgärdas. En sådan här polarisering är enormt skadlig för samhället och det borde vara helt i Israels intresse att stödja de palestinsk-arabiska medborgarnas integration i samhället istället för att marginalisera dem.

Annons

58 reaktioner till “Rasism, kärnvapen och vapenstilleståndsförhandlingar med Hamas”

 1. Det verkar som om Israel har likartade problem med rasism som vi har i Sverige.
  Dock är det mer förståeligt att den finns där än här efter alla krig med arabländerna.
  Sedan är det väl kanske så att många av Israels araber har sin lojalitet mer med Israels fiender än med Israel och sådant skapar naturligvis misstro och motsättnigar.

 2. Anna
  Det var starkt och modigt av dig som pro-Israel att våga ta upp ett sådant här ämne som rasism i Israel. Mycket bra.

 3. Solen, rasismen i Israel bygger inte på någon rasteori och har inte heller speciellt mycket med hudfärg att göra. I botten är det en nationell konflikt, och rasismen är enligt min åsikt en biprodukt av konflikten. Men det är fortfarande oacceptabelt. Jag vet från mina palestinska vänner att de konstant diskrimineras i arbetslivet och på flygplatsen, t ex, och diskrimineringen av den palestinsk-arabiska befolkningen i statsbudgeten är mer än välbekant.

  Men det existerar helt klart ett lojalitetsproblem, och så länge staten Israel ligger i konflikt med en femtedel av dess befolknings släktingar och vänner så kommer det här inte att lösas helt. Ändå går det att göra väldigt mycket mycket bättre.

 4. Israels största strategiska blunder är att inte satsa tillräckligt på nation building. Eller mera exakt – att inte satsa alls. Skadan, och riskerna, växer exponentiellt från år till år. Det behövs verkliga kraftansträngningar för att integrera de muslimska araberna, de ortodoxa judarna och Negevs beduiner* i det israeliska samhället. Det är inte bara politiskt och moraliskt nödvändigt, det är också nödvändigt för fortsatt ekonomisk tillväxt.

  *Kristna araber, beduiner i Galileen och druser lider också av snedstyrning i stadsbudgeten, men är ganska väl integrerade i samhället i övrigt.

 5. Grundproblemet är att Israel definieras som en judisk stat. Hur skall man undvika att ickejudar diskrimineras då? Det är knappast heller något nytt problem. Ben Gurion ägnade år efter Israels tillkomst att totalt förtränga att det fanns palestinier kvar i Israel.

 6. Det är inget nytt problem, men det har skett en förändring, speciellt sedan år 2000. Det går att känna av. Det finns flera trender i den palestinsk-arabiska sektorn som sker samtidigt – den islamistiska tendensen har blivit tydligare med fler slöjor och tyngdpunkt på islam, men det är också hela tiden fler och fler palestinska araber som studerar och gör sina röster hörda i den akademiska världen eller i NGOs i alla möjliga frågor. De senaste åren har vi för första gången fått en muslimsk minister och också en arabisk (kristen) generaldirektör för en statlig myndighet. Den arabiska befolkningen har fått gehör i HD för krav att bli antagna till judiska slutna samhällen i Galileen, osv osv.

  Den judiska befolkningen i Israel är väldigt misstänksam mot den islamistiska tendensen och många chockades av upploppen i Wadi Ara, och under andra Libanonkriget drog många slutsatsen att araberna alltid kommer att hata oss osv osv (inget nytt i sig) och därför är det bättre att de inte lever i Israel utan i Palestina. Rasismen är som jag skrev inte någon ras-rasism (så uppfattar jag det inte i alla fall) utan en nationell-etnisk rasism. För den drabbade individen spelar det ingen roll, och egentligen inte för samhället heller. Polarisering, rasism och utanförskap är enormt skadligt för samhället på massor av plan. Det måste motarbetas.

  Det där med definition ”judisk stat” kan vara ett problem. Det beror på vad man menar, dvs vilka medel som det är OK att ta till för att bevara staten judisk. Om man tycker att allt är OK, inklusive att ta ifrån icke-judar rösträtt och deportera dem, så är man enligt min definition mer fascist än något annat. Inte judisk. Men om man tycker att det är viktigt att den israeliska staten har en judisk befolkningsmajoritet, precis som Sverige har en kristen befolkningsmajoritet, samtidigt som man bibehåller alla demokratiska principer och ser till att resurser, rättigheter och skyldigheter är lika för alla, då ser jag inte problemet.

  Motfråga: ponera att Israel har säkra, internationellt erkända gränser, säg gröna linjen som exempel. I den staten bor 78% judar och 22% icke-judar. Alla har samma rättigheter, budgeten är rättvist fördelad, demokratiska principer är lika för alla, alla har samma skyldigheter inklusive militärtjänst eller civiltjänstgöring för de som så föredrar. Denna stat är kulturellt judisk, dvs judiska helgdagar är officiella helger (precis som kristna helger är det i Sverige), men medborgare med annan religionstillhörighet får ledigt på sina egna religiösa helgdagar (så är det i Israel idag, faktiskt).

  Ser Thomas något problem med detta? För det gör inte jag. Dessutom kan jag tillägga att Saudiarabien och Iran inte direkt är stater som tillämpar religiös pluralism på något vis. Är det t ex tillåtet för kristna och judar att äga mark överhuvudtaget där? Men jag vill alltså inte att Israel ska vara Saudiarabien, jag tycker inte att det är rätt modell.

 7. Varför skulle just Israel tvingas vara en sekulär, icke-etnisk statsbildning när alla andra länder tillåts ha en etnisk eller religiös identitet? Grekland är per definition grekiskt och grekiskt-ortodoxt, irland är iriskt och katolskt, osv.

  Visst finns det mycket att förbättra i hur Israel behandlar den arabisk-muslimska minoriteten. Men de behandlas trots allt bättre här än i Frankrike. Eller bättre än hur samerna behandlas i Sverige.

 8. Jag delar det mesta av rabbi Donniel Hartman`s syn på frågan om Israel som en judisk stat eller ej.
  Kopierar in artikeln som var från gårdagens Haarez.
  Vore intressant att höra vad ni andra tycker.

  The impossible forfeit

  By Donniel Hartman

  If the peace process has any goal, it is to create here, between the Mediterranean and the Jordan, two national entities. It is to forego any fantasy of a single binational state and to make room for two independent nations – each with its own aspirations – that covet the same land yet represent distinct legitimate national identities. The process of peace negotiations requires that each side relinquish its claims to the whole land and be willing to live with only part of the geographical space which it claims as its own. Once a territorial compromise is in place, each of these two peoples must recognize the other as a legitimate sovereign national entity; anything less fails to fulfill the essential aspiration of the peace process.

  The Israeli demand that the Palestinians recognize Israel as a Jewish state seems therefore, at first glance, not only reasonable but also an essential part of the peace process. This demand, however, is a mistake based on a superficial understanding of the complexity of the modern State of Israel. While most Jews – but not all – clearly define Israel as a Jewish state, not every Israeli does. To ask a Muslim or Christian who is an Israeli citizen to regard himself as a citizen of a Jewish state is to expect him to declare himself a perennial outsider within his own country.

  It is perfectly legitimate, and even crucial, that Israeli Jews define Israel as a Jewish state. In the Jewish understanding of the rebirth of the State of Israel, we have returned to the Land of Israel to create a sovereign Jewish state; in our understanding, the Jewish national narrative is of necessity the majority narrative here. But to assume non-Jews – equal citizens of the State of Israel by virtue of the democratic principles at the basis of Israel’s self-understanding – feel the same way as Jews is not only unreasonable, it is nonsensical.

  To expect that a non-Jew will accept a Jewish national identity is to fail to recognize the complexity of the multicultural reality that is the modern State of Israel. We have made this mistake since 1948; while witnesses to the growth of the Palestinian minority in our midst, we have failed to come up with a category to accommodate their distinct Israeli identity. In relegating them to the status of perennial strangers in a Jewish state, we make it supremely difficult for this people to feel a duty of loyalty to Israel or any sense of equality living in it.

  We Israeli Jews have to understand that Israel, as a Jewish and democratic state with both Jewish and non-Jewish citizens, must have multiple narratives that inform its national identity. There must be a Jewish narrative and a broader Israeli narrative that creates a collective space with bonds of loyalty toward citizens of the State of Israel who are either non-Jews or for whom the state’s Jewishness is not the central feature of their national self-understanding.

  The impoverished condition of the current political discussion on this issue assumes that anyone who relinquishes an exclusive claim to a Jewish narrative is a post or anti-Zionist. Many Jews fear that by surrendering the exclusivity of the Jewish claim to Israel they facilitate the destruction of the Jewish state. This, I believe, is a mistake. Multicultural states, of which Israel is but one example, require multiple national narratives to enable their different populations to participate. It does not require particular cultures to forfeit their own national self-understanding, but to give up the claim to define others’ collective identity. Only when Israel has such parallel narratives will a non-Jewish Israeli feel fully at home in this country.

  With respect to the peace negotiations now underway, it is both unnecessary and unreasonable to require the Palestinian people to accept Israel as a Jewish state. It is critical that they recognize Israel as an independent state against which they have no territorial demands or aspirations. Palestinians – both those living inside and outside Israel – must recognize that their national aspirations are fulfilled exclusively in the confines of the new state of Palestine, while Israel is the national home for Jews – and Palestinians – who want to live in the State of Israel.

  Rabbi Dr. Donniel Hartman is the co-director of the Shalom Hartman Institute.

 9. Tack solen! Det här är väldigt vettigt enligt mitt sätt att se. Om jag har tid översätter jag de relevanta bitarna senare och gör en egen post.

 10. Anna, biologiskt så finns det inga mänskliga raser. Rasism handlar till sin natur åt att man uppfinner gränser baserat på några mer eller mindre godtyckliga normer. Distinktion mellan ”ras-rasism” och ”etnisk rasism” låter sig inte göras.

  Israels ”författning” säger att det är olagligt att försöka ändra Israels natur som judisk stat. Någon motsvarighet finns inte i Sverige. Sverige är kristet av tradition, även om man kan ifrågasätta om en majoritet av svenskarna är kristna i någon verklig mening. I lagstiftningen finns dock bara kvar en anakronism, nämligen den om att kungen måste ha den rena lutheranska tron, annars är Sverige sekulärt.

  Det hypotetiska Israel du beskriver låter väl trevligt, men så fungerar det inte idag.

  Saudiarabien tillåter väl inte alls några icke-muslimer? Jag kan inte säga att jag studerat frågan, men av det jag sett så tror jag nog att judar kan äga mark i Iran. Även Iran är en religiöst definierad stat där minoriteter tolereras inom vissa givna ramar, dvs så länge de inte ifrågasätter att staten skall vara muslimsk.

  Tikotzinsky, Israel är en nybliven nation, bildad av en grupp invandrare som trängde undan större delen av den befolkning som bodde där, proklamerade landet som sitt och behandlade kvarvarande urbefolkning som en förtryckt minoritet. Inget unikt med det, USA byggdes på samma sätt och även i Sverige behandlades samerna länge illa. Däremot skulle jag inte hävda att diskrimineringen mot samer idag är i närheten av den som finns i Israel. Även om Frankrike har problem med rasism så är det oförskämt att jämföra problem som drabbar en grupp invandrare med dem som drabbar en förtryckt ursprungsbefolkning. Tibet skulle vara ett bättre exempel, eller kanske Taiwan även om situationen där förbättrats under senare decennier.

 11. Thomas, accepterar helt din korrektion angående rasismen. Det var ett klumpigt försök av mig att försöka förklara den skillnad jag känner mellan rasism mot invandrare som jag upplevde den i Sverige och den rasism som jag märker av i Israel, som alltid har en politisk underton (”de kommer aldrig att acceptera Israels existens i regionen”, osv). I Sverige uppfattades inte invandrarna som något politiskt hot, i alla fall inte på min tid (jag talar om 80-talet och jag gick i högstadiet i ett väldigt invandrartätt område).

  Sverige är ett kristet land, både vad det gäller värderingar och kultur. Försök flytta någon av helgerna eller slopa dem så får du se. Skulle svenskar tycka att det var OK om julen var en vardag och de fortsatte att gå och jobba, och fick ledigt samma tid i januari istället? Spelar det någon roll? Varför i så fall? Varför alla julsånger, adventsljus, julkalendrar etc etc?

  Det är inte någon skillnad mellan sekulära israeler och sekulära svenskar, möjligen att sekulära israeler är mer fientligt inställda till religiösa judar och speciellt till religiösa partier.

 12. Ett faktum som är unikt för Israel och som inte gäller för andra religösa statsbildningar (muslimska eller kristna) är väl att statsreligionen där inte är öppen för medlemskap för alla som så önskar?

 13. Läs t ex bloggen ”Att bli jude”. Som du säkert vet så är judendomen inte missionerande, men du vet säkert också att konversion är en möjlighet. I Israel är endast ortodox konversion giltig, och det är ganska strikta regler för det – inklusive avsikten att leva ett judiskt religiöst liv. Något säger mig att du inte riktigt är där än 🙂

  För muslimer och kristna är det lättare, det är så vitt jag vet antingen bara att säga Shahada eller att låta sig döpas. Därför hade dessa religioner det lättare att få konvertiter än den krångliga judendomen som kräver långvariga studier och omskärelse för män osv.

  Konvertiter som konverterat enligt reform- eller konservativ judendom utanför Israel erkänns i Israel, och naturligtvis alla ortodoxa konversioner.

  Nu när jag gett ett utförligt svar så vore det schysst om du kunde förklara för mig vad du grundar din åsikt om att judendomen som statsreligion inte är öppen för medlemskap.

 14. Nej just precis, har man inte dom rätta (håll i dig för här kommer dert du har väntat på) DNA-basparssekvenserna så har man vissa uppsatta kvalitetskrav att leva upp till innan man får vara med i statsreligionen!

  Vissa debattörer från ditt läger brukar uttrycka det lite mer burdust mot mig, ungefär att min intelligens är för låg för att kunna få vara med i den exklusiva klubben.

  I islam och kristendomen är alla välkomna, det är skillnaden!

 15. Anna, det må vara höga krav för att konvertera till judendom, men har man bara judiska föräldrar kan man visst tro vad som helst och ändå bli accepterad vilket ytterligare visar att det handlar mer om rasism än kultur. (Det är f.ö. inte helt lätt att konvertera till katolicism heller, även om det inte är lika jobbigt som att bli jude. Man slipper i alla fall amputera sig som katolik)

  Det är riktigt att det skett en omsvängning i attityd till invandrare i Sverige. Den första vågen invandrare var européer som vart rekryterade av svenska företag och alltså direkt fick jobb. Senare övergick vi till att mest ta emot flyktingar som ofta var kulturellt mer annorlunda och hade svårare att smälta in. Före andra världskriget var Sverige extremt homogent så vi har ingen tradition av att hantera andra kulturer.

  Annandag pingst slopades häromåret som helgdag så visst går det. Julen skulle vara värre, men hur många är det som ser julen primärt som en kristen högtid? Även icke-kristna firar ofta jul. De kristna stal i alla fall julen från hedniska traditioner.

  Sen har du rätt i att det inte är någon större skillnad på individnivå mellan svenskar och israeler, mer än att jag tror genomsnittsisraelen är betydligt mer nationalistisk. Det jag talar om är hur staten fungerar.

 16. Och vad grundar Bulten tron på att man måste vara jude för att invandra till Israel? Behöver Bulten påminnas om att en femtedel av Israels medborgare inte är judar?

  Och jäklar vad du just sköt dig själv i foten ^^

 17. Man ska komma ihåg att judendomen inte kan jämföras med t.ex kristendomen och islam.
  Judendomen är nämligen en stamreligion och har sitt ursprung när vi fortfarande var stamfolk, vilket innebär att iom att man konverterar blir man också en del av stammen eller i dag när vi inte längre kan tala om judiska stammar, det judiska folket. Judendom och det judiska folket är därför ett.
  Men eftersom kristendomen och islam inte är stamreligioner kan man inte konvertera till kristendom och därmed bli svensk eller liknande eller konvertera till islam och bli arab.

  Detta är en säregenhet med judendomen som många människor inte förstått. Inte ens många judar har förstått det.

  Det här får också konsekvenser för medborgarskap i Israel. Är du jude och därmed en del av det judiska folket är du också en del av Israel och har därmed rätt till Israeliskt medborgerskap.
  Ickejudar måste däremot ansöka på vanligt sätt, som i alla andra länder, för att beviljas medborgerskap.
  (Rätta mig här Anna om jag har fel. Jag känner inte till alla detaljer.)
  Å andra sidan står det var och en fritt att konvertera till judendomen.
  Om varenda människa på jorden skulle konvertera skulle de alla ha samma rätt att bli Israeliska medborgare.
  Och skulle det hända skulle vi få problem eftersom Israel inte skulle kunna ta emot hela mänskligheten på sin lilla yta.

  Karaktären av judendomen som stamreligion förklarar också varför det judiska folket alltid varit ett, trots förskingringen. Det spelar ingen roll var vi bor eller hur länge vi bott i förskingringen vi tillhör alla den judiska stammen/folket och därför har vi alla samma rättigheter att bosätta oss i Israel.
  Israel har nämligen varit det judiska folkets hemland i årtusenden, trots att majoritet judar i långa tider levat i ”förskingringen.”
  Men det betyder inte att Israel måste vara en judisk stat.
  Och det här är viktigt för hur framtidens Israel ska formas.
  Här tror jag vi måste ändra inställning.
  Israel som varande det judiska folkets hemland kan nämligen samtidigt mycket väl vara ett land som garanterar alla dess medborgare oavsett religion, etnicitet, kön, samhällsställning etc. samma medborgerliga rättigheter utan att för den skull förlora sin karaktär som det judiska folkets hemland.

  Mycket av Israels speciella särart bygger just på att religionen är en stamreligion där religionen och folket är ett.
  Det det är därför man inte kan jämföra Israel med andra demokratiska stater.
  Dessa stater är nämligen inte bebodda av stamfolk längre.
  Och Israel kommer att fortsätta ha den här särarten så länge det finns judar som bekänner sig till judendomen.
  Och är man demokrat och förespråkar religionsfrihet är det något man måste acceptera.

 18. Kort: Israel har lagar för erhållande av medborgarskap även för icke-judar, en process som tar fem år eller så. De flesta som använde den här lagen var palestinier från de ockuperade områdena som gifte sig med palestinska israeler, fram till 2002 då lagen ändrades (enligt staten pga terrorhotet och att en viss del av dessa invandrare använt sina ID-kort till att bistå terrorattacker. Människorättsorganisationer hävdar att lagen är rasistisk).

  Som vanligt är det inte lika svartvitt som vissa vill ha det till, därmed inte heller sagt att det är oproblematiskt på något vis. Hela konversionskonceptet är väldigt inflammerat i Israel och även lagen om medborgarskap har alltså fått utstå mycket kritik, även i fråga om flyktingar och gästarbetares barn och så.

  Som jag skrev för ett tag sedan så har även lagen om återvändande fått en hel del kritik på sista tiden.

  Men om jag får återgå till bloggposten – jag anser inte att något av detta är varken orsaken till eller konsekvenser av rasism (utom möjligen ändringen av medborgarskapslagen). Rasismen har en politisk grund och den har samma främlingshat/kulturella föraktsmekanism som den mot turkar och iranier i Sverige.

 19. Thomas, poängen är inte om folk upplever julen som kristen eller inte, det är en högtid som tillhör den kristna kulturen. Sekulära israeler har precis samma inställning till judiska helger som de flesta svenskar, och enorma mängder israeler väljer t ex att lämna Israel över den judiska påsken och åka till Turkiet eller Sinai och bada istället. Jag tycker alltså inte att en stat som har en judisk majoritetsbefolkning och som är ”judisk” i kulturellt hänseende är ett större problem än att jag ideligen måste lyssna till Carola i TV och på radio om jag beger mig till Sverige över jul.

 20. Mike, att Israel har en betydande icke-judisk minoritet har naturligtvis inget att göra med invandring, det handlar om att judarna inte var helt konsekventa i sin etniska rensning när de tog över landet. Att som Mike påstå att dessa innevånare som bott där mycket längre än den helt överväldigande delen judar är invandrare är klart osakligt. Att sen efter att ha kapat benet på sig själv med ett sådant idiotpåstående hävda att Bulten sköt sig själv i foten är direkt komiskt.

 21. Om det har overgar till att bli en diskussion om etnisk rensning 1948, for tvahundramiljonte gangen, sa stanger jag av. Thomas, Bultens fragor ar aldrig fragor, de ar alltid pastaenden i frageform och de gar alltid ut pa att bevisa att Israel ar en apartheidstat utan existensberattigande. Det ar det enda syftet. Jag tycker i sa fall att det ar just har Bulten skjuter sig sjalv i benet. Jag har ett oandligt talamod for det mesta (inte alltid) men det blir hemskt trottsamt, speciellt nar man gor ett forsok att faktiskt diskutera problematiken kring rasismen i Israel. Damned if you do, damned if you don’t.

 22. Ja som infödd svensk är det säkert lätt att missa hur kristet Sverige är. Den protestantiska kristendomen genomsyrar samhället, kulturen och tänkandet – säkerligen den sekulära statens lagstiftning också! (Att man har skippat annandag pingst som helgdag ändrar givetvis ingenting). Även om många inte är helt medvetna om det; man ser kanske inte skogen för alla träd.
  Och inget fel i det så länge det inte tvingas på någon (det är klart, Carola i (stats)radion är ju gränsfall då…).

 23. Att som Mike påstå att dessa innevånare som bott där mycket längre än den helt överväldigande delen judar är invandrare är klart osakligt.

  Men lägg av nu, Thomas. Jag har inte heller påstått att den arabiska minoriteten har nåt att göra med invandring, gör dig inte dummare än vad du är. Eller lär dig lite grundläggande semantik, åtminstone.
  Om du i sammanhanget inte heller förstår skillnaden mellan en miljon människor med medborgarskap, till skillnad från uppbehållstillstånd, så tyder det på att du är fantastiskt oinsatt i skillnaden.

  Om du sen inte lyckas se det komiska i att Bulten lyckas påstå för en konverterad jude (ursäkta friheten, Anna) att man inte kan konvertera till judendomen, så är det din förlust.

  Och det där med etnisk rensing…jag håller med Anna. Det är samma ganska väldokumenterade siffror och språkmissbruk varje gång.

 24. Mike, jag tror inte det är min läsförståelse som är problemet. Du skrev: Och vad grundar Bulten tron på att man måste vara jude för att invandra till Israel? Behöver Bulten påminnas om att en femtedel av Israels medborgare inte är judar?

  Den rimliga tolkningen är att tro att dessa två meningar hör ihop vilket bara fungerar om argumentet är att en femtedel av Israels medborgare dels är invandrare och dels inte är judar, vilket om det vore sant skulle visa att Israel accepterar invandring av icke-judar i någon nämnvärd skala.

  Att sen Bultens påstående att man inte kan konvertera till judendom också var fel är en helt annan sak. Själv tycker jag det vore komiskt om hela den palestinska befolkningen begärde att få konvertera och sedan tog över Israel med fredliga medel sedan de som judar automatiskt fått sina medborgarskap.

 25. Det är helt OK. Efter tretton års påskstädning, kashruthållande, diverse intifador och Hizbollah-raketbeskjutning betraktar jag mig som naturaliserad judisk israel. Eftersom jag också ser ut som, talar och beter mig som en israel (lade just märke till att vi kör 90 där det är 50 i Haifa, men alla gjorde det så varför skulle jag vara sämre?) så antar jag att det går att acceptera.

  Om jag får förekomma en viss anticipated diskussion – nu kan man naturligtvis vända på argumentet och säga VARFÖR FÅR HON FLYTTA DIT DÅ NÄR PALESTINIERNA INTE FÅR???? På det kan jag svara att förutom att ha gift mig med en israel, vilket alltså i vilket fall skulle givit mig medborgarskap, så pratade jag med min palestinske ex-säkerhetsfånge-kompis i Jerusalem…som muttrade en hel del när jag fick mitt ID, men sedan sade han något i stil med ”det kommer ju i alla fall horder av ultraortodoxa högerextremister från USA, så då kan du lika gärna stanna du också som åtminstone röstar till vänster :-)”

  Och dessutom har jag hjälpt en palestinier från Jenin att få uppehållstillstånd och inte bli utvisad pga den nya medborgarskapslagen. Så befolkningsstatistiken har inte ändrats pga mig. Om någon skulle vara orolig.

 26. Thomas, det finns palestinier som konverterat till judendomen, men inte är det många och det är i så fall sådana som gift sig med judinnor (har inte hört talas om arabiska kvinnor som konverterat, tror att det vore rätt…ohälsosamt).

  Men flera tiotusentals har fått israeliskt medborgarskap genom giftermål, det är ett faktum. Den här lagen var alltså länge ett sätt att om något ”väga upp” lagen om återvändande, och just därför så är stoppet sedan 2002 väldigt hårt och har dessutom svåra humanitära konsekvenser.

 27. Thomas:

  Fine, hade du varit mer nöjd om jag haft en tom rad mellan de två frågorna? I kontexten ingår Bultens okunskap om invandring till Israel, såväl som religonens relevans för medborgarskap.
  Vi har uppenbarligen aldrig debatterat förr, men för sakens skull så kan jag informera om att jag tillbringat sammanlagt nåt år av mitt liv i Israel, har engagerat mig i konflikten i ungefär 10 år och har föreläst på svenska skolor om konflikten. Jag är mycket väl medveten om vad den arabiska minoriteten har för ursprung, jag kan antagligen berätta mer om den än vad du kan. Förolämpa inte din egen intelligens genom att försöka förolämpa min.

  Och hur vore det ett problem om samtliga palestinier blev judar? Det vore även ett anammande av israelisk kultur, värderingar och språk, so what’s the problem? Hypotesen är dock inte komisk, den är mest absurd.

 28. Lite tråkigt att hela tre läsare lyckas få det till att mitt ”inte är öppen” skulle ha implicerat att jag inte skulle ha känt till att konvertering till Judendomen är möjlig.

  För att ta en liknelse, en dörr som som är låst med sjutillhållarlås, som man kan knacka på och det då öppnar en person som efter att ha noggrannt granskat en ”fem år eller så”, kanske släpper in en…

  … nog är det en korrekt beskrivning av denna dörr att den inte är öppen? Eller?

  Det skapar vissa problem för minoritieten i ett land när majoritetet antar en ”stamreligion” (hade jag varit först att fört in detta uttryck i debatten hade nog antisemit-anklagelserna stått som spön i backen) som statsreligion, det var vad jag ville säge med mitt anspråkslösa lilla inlägg. Men för att inte surgöra bloggägaren mer så hon måste bygga fler halmgubbar så drar jag mig tillbaka!

 29. Bulten:

  Du är charmant. När försökte du själv sist bli svensk medborgare? Jag har dock haft nöjet att gå igenom processen själv.
  Från migrationsverket:
  Hemvistvillkoret innebär att du ska ha varit bosatt i Sverige i minst fem år eller fyra år om du är statslös eller flykting. Hemvisttiden ska vara oavbruten.
  (…)
  Ansökningar som är kompletta och där inga oklarheter finns, handlägger vi direkt. I andra fall kan handläggningen ta upp till sex månader.

  Så vad skulle du kalla Sverige? Öppet eller stängt?

  1) Invandra som alla andra, mao visa att du har en vettig anledning att flytta till landet och att du kan sysselsätta dig själv. När du efter sisådär fem år visat att du ämnar att bosätta dig permanent i landet blir du även medborgare och kan rösta.
  2) Bli jude, med andra ord välj att bli en del av det judiska folket. Ta dig an religionen och utöva den, visa att du tar en del av kulturen. Processen tar ungefär ett år, potentiellt lite mer, och du kan vara Same för vad basparsekvenserna spelar in. Sen kan du flytta till Israel, lära dig hebreiska och äta dig mätt på hummus.

 30. Anna, otroligt mogen, ärlig och rättvis artikel! Tack!
  Rasism finns överallt. Jag tänkte att skriva om hur en stor del av araber diskriminerar oss europeiska muslimer.
  Låter osamanhängande, men sant. Tyvärr!

  Men jag måste dra mig till kommentarerna under:
  Du säger att väldigt få konverterar till juddendomen för att religionen har väldigt många krav, och jag vet, 613 punkter som måste man gå genom och utföra det som plikt.
  Men jag tycker också att varje religion går genom sina processer och faser genom historien.
  Under 1800-talet många har konverterat till juddendomen och början av 1900-talet var religionen som topp-attraktiv i Europa. Det var troligen för att förföljerser av judar var i största kraft och masskonvertering till juddendomen var liksom kontraeffekt.
  Idag är det samma med islam. Religionen är attackerad från alla möjliga håll, med hat, fobin och massor av konspirationsteorierna. Och islam, i sin historia, aldrig har dragit så mycket uppmärksamhet som idag. Människor började att läsa mer, veta mer och då blir det masskonvertering som kontraeffekt. Jag ska ge dig bara ett litet exempel: För några dagar sen, en man skickade till mig ett brev där han säger att jag borde inte kritisera Jihad i Malmö. Han säger att han känner 4 personer som har konverterat till islam efter att dom läste hans blogg (!)
  Otroligt, men sant!

  Du säger: ”…För muslimer och kristna är det lättare, det är så vitt jag vet antingen bara att säga Shahada eller att låta sig döpas…”
  Nej, så är det inte, Anna.
  Bara Beqara, Koranens 2-a kapitel har 1000 måste! Och det minsta som man kan göra är att utföra 5 mest viktiga plikter.
  Sehadet (trosbekännelse) är bara start. Och även dom 5 mest viktiga punkter är inte lätt att utföra. Bönen med tapet långa texter på arabiska är inte så lätt att lära sig om man är från Kina, Europa eller Mexico. Och man ber 5 gånger om dag! Man fastar en månad per år. etc.
  Ändå, är det masskonvertering på gång. Österrike är idag nästan 50-50 med muslimsk och kristet befolkning. I Tyskland är det 20 000 som konverterade under det här året. När jag såg en tidning att även mexikanska indianer gick till islam då var jag chockad.
  Allt beror på världens uppmärksamhet o kontraeffekt gör sitt.
  Troende människor säger Guds vilja!

 31. Ida, du tar upp många viktiga punkter och jag tycker att det här är ett väldigt intressant ämne. Jag vet också att konversioner i Sverige ökat, både till Islam, judendom och katolicism, men annars är jag inte så insatt.

  Men vad jag definitivt vet är att judendomen var en väldigt attraktiv religion runt år 0 och konversioner var långt ifrån något ovanligt. Detta är också en del av antagonismen mellan de tidiga kristna församlingarna och judarna – det var inte ovanligt att konvertiter till kristendomen ”fortsatte” processen och även höll shabbat, kashrut och lät omskära sig…vilket Paulus inte gillade. Läs Galaterbrevet, t ex. Hela brevet är en protest mot att nyblivna kristna också håller judiska bud. Det var uppenbarligen ett hot, enligt hans sätt att se.

  Om islam är jag alldeles för okunnig, men det jag menade var själva konversionsprocessen, inte vad Islam sedan innebär för den troende.

 32. Ida…

  Österrike är idag nästan 50-50 med muslimsk och kristet befolkning.

  Enligt CIA world factbook:

  Religions:
  Roman Catholic 73.6%, Protestant 4.7%, Muslim 4.2%, other 3.5%, unspecified 2%, none 12% (2001 census)

  Hur menade du nu?

 33. Mike, jag har väl endast diskuterat öppenhet hos olika religioner, men OK, vi kan väl ta en runda om medborgarskap om du så önskar.

  Medborgarskap i Sverige får nog mycket riktigt liknas med den stängda dörr som jag talade om i mitt förra inlägg. Samma sak får nog anses gälla för större delen av jordens stater. Faktiskt är nog det enda undataget just Israel, då i det speciallfall att man redan har klarat av sitt inträdesprov i stammen på hemmaplan. Eller att man kan visa upp att man vilat i renrasig livmoder under sitt fosterstadie.

  Mig veterligen är dock Israel det enda land på jorden där man har en statsreligion som inte utan krångel (ett års prövotid säger Mike, Anna gissar på fem) accepterar alla landets medborgare att få bli med i statsreligionen. Tilll yttermera visso förekommer ingen påtaglig önskan från statsreligionen att vilja omfatta statens alla medborgare och dessutom uttrycks det i de religösa skrifterna en stark misstro mot att låta kreti och pleti få komma med.

  Däri ligger det unika i Israel och det var det som jag försökte klargöra i mitt första inlägg!

 34. När gissar jag på fem år för konversion? Mike har rätt, ett år ungefär. Jag talade specifikt om en process där icke-judar får medborgarskap. Det tar fem år.

  Bulten, f ö är det en helt hypotetiskt och verklighetsfrånvänd diskussion – palestiniernas problem (i Israel och utanför) är inte att de inte får bli judar om de vill (de vill inte, jag lovar) utan att de 1) inte har en egen stat 2) diskrimineras som kollektiv, religiösa minoriteter och som individer. De är inte ett dugg intresserade av att statsreligionen ska vilja omfatta dem, tvärtom – de skulle uppfatta det som ett enormt övergrepp mot sin religionstillhörighet. Med rätta.

  Jag har i alla fall aldrig hört någon palestinier bråka om att de inte får bli judar. De är stolta över att vara muslimer, kristna, druser, osv osv. Varför inte lyssna på vad de verkligen vill ha istället?

  Men Israel är unikt, det är sant. Och det är bra så. Du vill att Israel ska vara som Sverige, alternativt inte finnas alls. Den som påvisar noll tolerans mot oliktänkande är du själv, Bulten.

 35. Mike, efter din replik i kommentar nr 34:
  Jag skrev i min kommentar 32 att i Österrike muslimer & kristna är NÄSTAN 50 – 50 …!
  Men det du skrev:
  ”…Protestant 4.7%, Muslim 4.2%…” – är det som jag menade :o) tack! :o)
  För 10-20 år procenten där var 0, X – siffra på muslimsk befolkning.

  Anna, jag kan lite om juddendomen, ytlig, genom vänner från Bosnien. Sen (nyligen) träffade vi från FFF (jag & Fazeela) här i Sthlm, en ortodox judisk skriftlärd människa (vet inte hur man kallar hans titel), men han är inte rabbinen.
  Han bor i V. Jerusalem. Elijaho heter han, och ska skriva på våran blogg så fort han vilar från resa. Jätte fin människa.
  Han går runt med en skriftlärd muslim, Bohari, som bor i Ö. Jerusalem och vi ska åka där att besöka bägge :o) nästa sommar, inshallah! :o)
  Vi länkade deras sida på våran blogg.

  http://www.jerusalempeacemakers.org/

  Det som dom gör för fred är underbart!
  Som sagt, kan jag ytlig om juddendomen, men jag kan mycket om traditioner, brölopp som var mest kul, barnens föddelse, omskärelse, slakt på djur, viktiga högtider, etc – för att i Bosnien kör vi det hela tiden tillsammans.
  Processen gällande konvertering känner jag också av mina vänner. Mest katoliker i mitt tidigare land går idag in till juddendomen och islam och påven är jätte beskymrad i Vatikanen, för att det handlar inte om obetydliga siffror.
  SYND att jag saknar länk på engelska (men det kommer säkert) om ortodox (alltså serb) som konverterade till juddendomen och blev utkastad med familjen, misshandlad, och hotad…Nu söker han asyl i Bosnien.

  I hela Europa pågår en jakt efter andlighet (!)
  Modernismen som epok, satte stor press, stress o stora krav på människa, så många känner sig liksom maskiner utan själ.
  Mat för själen visades som stor behov, så därför idag konverterar människor hit och dit, till juddendomen, islam o kristendomen. Oavsett hur svåra processer är o vilka krav finns, folk är i jakt efter mat för själen! Materialism och ego, som dominerar inom modernismen blev man trött på… så söker man någon länk, där man mest kan hitta sig själv för att vila och mata själen!

 36. Palestinierna i flyktinglägren kanske också skulle vilja återvända till de land som de en gång flydde ifrån, däri ligger ju mycket riktigt det stora problemet!

 37. Bulten:

  Du är medveten om avstånden ifråga? De bor i dag knappt några mil från det land de en gång flydde ifrån. Samma resurser, samma klimat, samma grannar.

 38. Ida har träffat Eliyahu McLean. Himmel. Han är ingen rabbin, han är en troende jude och en väldigt spirituellt öppen människa. Maria har träffat honom, han lär vara något speciellt. Jag har bara läst om honom i en bok av Yossi Klein som heter ”At the Entrance of the Garden of Eden – a Jew’s search for Hope with Christians and Muslims in the Holy Land” som handlar om…skulle nog kalla det religiöst sökande efter en gemensam judisk-kristen-muslimsk religiös upplevelse. Det är en fantastisk bok om du får tag i den Ida, men den finns nog inte på svenska. Kolla http://www.amazon.com/At-Entrance-Garden-Eden-Christians/dp/0060505826

  Eliyahu McLean hjälpte honom framför allt med kontakter till Sufi Muslims och han håller ibland interfaith workshops i sin våning i Jerusalem, jag har funderat på att delta någon gång trots att jag eventuellt inte är tillräckligt New Age för att klara av det.

 39. Eliyaho gav Fazeela en underbar parfym-olja från någon speciell butik i Israel… och då var jag inte på plats att få den också :o( (Nu satte vi upp foto på Elyjaho & Bohari – Fazeela fotade dom på föreläsningen).

  Det är en affär som producerar naturliga produkter för bad, olja, parfymer i V. Jerusalem och vi lovade Eliyaho att vi ska lägga produkterna på bloggen i sammanhang med ämne ”bojkotta Israel”. Han skrattade högt! :o)

  Vi väntar på hans CD-film, som ska vi sätta upp på bloggen.
  Filmen fick mig att gråta. Jag ska inte avslöja allt, men i filmen är Eliyaho & Bohari som kommer med muslimer och judar till Abrahams grav som bevakas av en IDF-soldat…
  Soldaten är ung, RÄDD och nästan nära att skjuta på folk av sin panik o rädsla. Sen släpper han folket… och SJÄLV kommer till folket i samma cirkel, respektfullt och totalt lung… Förkrossande att se en soldat som gråter.
  F*n, vi är människor..!

  Och du…Det är ingenting ovanligt att jag träffar kända personer! Jag är själv en stjärna! ..heheheheheh…!
  (Tack för boktips)

 40. Tycker det är synd när människor konverterar till de tre monoteistiska religionerna.

  Själv söker jag det andliga i det universella, i det som förenar och inte i det som särskiljer.
  För är det något judendom, kristendom och islam gör så är det att särskilja människor från varandra. Trots att alla de tre monoteistiska religionerna har samma gud.
  Och läser vi Bibeln och Koranen inser vi snart det inte är någon trevlig gud som tillbedjes.
  Och i denne guds namn har ett otal människor mördats och förföljts. Ojämförligt värst har kristna och muslimer varit på sina härjningståg i jakten på otrogna och i sina kampanjer att få dessa att konvertera.
  Här har judendomen ett stort kredit eftersom den inte är en missionerande religion. Vi har aldrig försökt påtvinga vår religion på några andra eftersom det är vår stams eller vårt folks religion. Den är vår tillhörighet.

  Men är vi inte alla ETT i det innersta? Har inte ALLT som existerar sitt ursprung i en och samma källa?
  Utgör vi då inte samfällt ett universellt broderskap?
  Jo. Det är min uppfattning. Våra Rabbiner skulle antagligen se mig som en avfälling. Men här delar jag samma uppfattning som Einstein och Spinoza som bägge var panteister.
  Einstein läste teosofi och Spinoza kabbala.
  Spinoza blev dessvärre utesluten ur sin judiska förasamling pga. att han vägrade ansluta sig till att tro på en allsmäktig stamgud.
  Nämnas kan att det i Jerusalem finns ett Spinoza-institut.
  Det gläder mig också att studier av kabbalan ökar.
  Tidigare var dessa studier enbart öppna för judiska gifta män över 40 år. Men så är glädjande nog ofta inte längre fallet.
  Nog om detta nu.

 41. De bor i dag knappt några mil från det land de en gång flydde ifrån. Samma resurser, samma klimat, samma grannar.

  Bra, då är det nära för dom där dom ska ställa kosan hemåt då! Eller vad menar du?

 42. Son of the Sun #42:”Och läser vi Bibeln och Koranen inser vi snart det inte är någon trevlig gud som tillbedjes.”

  Så ja! Exakt! Bibel & Koranen har massor av hetsiga verser som uppmanar till krig – OM MAN ÄR UTE EFTER DET!
  Människor som är onda av sig själv, hittar just dom verserna och sätter fokus på det. Är man fredlig människa och önskar man det goda till alla andra människor då hittar man 100 gånger mer motsatsen i SAMMA böcker som talar om fred & respekt mot andra! Guds mirakel, va..? :o)

 43. Tack Ida. Skulle dessutom vilja tillägga att alla de tre monoteistiska religionerna har en utläggningstradition, dvs hur man läser texten är en tolkningsfråga. Ortodox judendom har en utläggningstradition som är en integrerad del av själva religionen. Därför betyder t ex ”öga för öga, tand för tand” enligt judisk tradition inte alls att man ska slå ut en tand på personen som slog ut ens egen tand. Istället går logiken såhär: ”öga för öga, tand för tand” betyder att man ska ge tillbaka exakt det ögat eller exakt den tand till den som man skadat (alltså förövaren ska ge tillbaka till offret). Men detta är omöjligt. Därför kan den enda möjliga lösningen vara finansiell kompensation. Detta diskuteras utförligt i Talmud, inklusive hur mycket olika kroppsdelar är värda osv. Inte långt från en olycksfallsförsäkring.

  Vad man än tycker om själva utläggningen – att läsa Bibeln eller Koranen ordagrant för att sedan dra slutsatser kring vad religionen eller religiösa människor är för någonting är inte speciellt smart. Det är oftast väldigt okunnigt.

 44. Anna
  Ida

  Problemet är väl att såväl helgon som bin laden typer kan finna stöd för sina handlingar i dessa ”heliga” texter.
  Dock finner jag personligen väldigt lite av andlighet i dem.
  Eftersom det är alltför mycket måsten i dem. Det gör att människan inte har sin fulla frihet att själv forma sitt liv och sitt öde. Man blir alltför kringskuren och bunden och förbuden blir därför likt tunga kvarnstenar kring halsen på oss. De kräver alldeles för mycket av underkastelse och blind tro av den troende. Mao. uppfattar jag dem som fjättrar för såväl kropp som själ.

  Som en parentes vill jag nämna att jag personligen inte anser den ortodoxa utläggningen av uttrycket ”öga för öga…” innehåller en andlig tolkning av lagen.
  Som jag ser det uttrycker lagen en allmän lag i konkreta termer. En gudomlig grundlag som visar på att det vi sår kommer vi också att skörda.
  Dvs. gör vi gott får vi skörda gott, gör vi ont får vi skörda ont.
  Den visar också på att vi när vi formar våra mänskliga lagar ska vi i så hög grad ska försöka eftersträva rättvisa och balanserade lösningar.

  Ska man tro Kabbalisterna består Torahn av allegorier och man kan därför inte förstå denna om man tror på den blinda bokstaven i den.
  Nämnas kan också att Kabbalan består av en samling läror men har inga dogmer som den studerande måste underkasta sig.

  Nu får det vara nog för ikväll.

 45. Bra, då är det nära för dom där dom ska ställa kosan hemåt då! Eller vad menar du?

  Åk dit så kanske du förstår, vetja. Du saknar som nämnt all form av insikt, tyvärr.

 46. Son of the Sun #47:
  ”Problemet är väl att såväl helgon som bin laden typer kan finna stöd för sina handlingar i dessa “heliga” texter.”

  Ja, en del så kallade humanister, tror på fred i världen om man skulle sanera bort alla religioner.
  Tror du på det också..? Eller skojar du bara..? hahahah…
  Jag har stark tro att onda människor skulle hitta bortförklarning för sina dumheter även i Astrids Lindgrens sagovärld, lovar..!

  ”Dock finner jag personligen väldigt lite av andlighet i dem.”

  – Och allt är personligt. Jag hörde en man skrika genom hela bloggvärlden att Koranen är liksom Mein Kamf..!
  Öppnar man boken med stor avversion mot islam, med ilska inom sig själv, då kan man hitta spegel av sin egen själ.
  Jag vet inte hur kunde man missa t.ex. verser som i detaljer förklarar Big Bang-teorin, universums föddelse eller det att växer och blommor har kön (innan Carl von Linne upptäckte det), samt det att salta och sota vatten möter varandra utan att innehållet blandas (innan Jack Kusto bekräftade det)…osv.
  Medan jag hittar verser i G.T. o N.T. som talar att jorden är ett klott, hör jag att andra människor hittade hårresande verser som talar om krig och blodbad!

  Allt beror på vad man är ute efter när man öppnar heliga böcker, vilken syfte man har genom att läsa böckerna och vad är man för människa. Bibel & Koranen är inte skrivna för dom goda utan för dom onda också, för att dom är människor också!
  Du som Israelvän, borde inte se islam o muslimer som problem utan krångel med araber runt om kring. Dom är bara 15% av den muslimska världen! Så, möter du mig eller sätter du foten i mitt tidigare land och ser där en normal o harmonisk relation mellan judar o muslimer …Och om du efter detta öppnar Koranen, då kommer du säkert att hitta massor av verser som talar om respekt, omtanke och empati mot andra människor! :o)

 47. IDA

  Jag har Koranen hemma. Men tyvärr har jag inte funnit speciellt mycket av ”respekt, omtanke och empati mot andra människor” i den.
  Däremot mängder av intolerans mot oliktänkande och otrogna.
  Accepterande av, mångäktenskap, slaveri, ringaktning av kvinnan. etc. har jag också läst om.
  Har heller inte funnit ord som kärlek eller älska i Koranen.
  Men du som antagligen läst den mer ingående än jag kan kanske visa på var i Koranen jag kan finna verser om respekt, omtanke och empati. I synnerhet riktade mot andra än de trogna.

 48. Son of the Sun #50:
  ”Däremot mängder av intolerans mot oliktänkande och otrogna.”
  ……

  ”I Guds namn, den givmilde och skonsamme. Äre vare Universums Herre som har skapat oss och delat upp oss i stammar och nationer så att vi ska lära känna varandra, inte så att vi ska förakta varandra. Om fienden är för fred, skall du också vara för fred och lita på Gud för Herren är den som hör och vet allt. Och Guds tjänare är de som vandrar i ödmjukhet och när vi tilltalar dem säger vi ”FRED”.”

  Citat ovan upprepas med variation i olika kapitel: Beqara, Nur, Rom, Ibrahim (Abraham), och är en av tusentals exempel som du har missat.

  ……..

  – Otrogna är människor som inte tror på Gud och sätter sig mot islam & muslimer. Där finns inte tolerans, sant.
  Extrema muslimer förklarar ordet ”otrogna” med generalisering, genom sitt påstående om att det handlar om ALLA icke muslimer, vilket är fel:

  Hade det varit så, skulle man aldrig kalla kristna & judar som Bokens Folk. Om islam är intolerant mot anda, som du påstår, skulle man aldrig erkänna ALLA profeter, från G.T & N.T.

  ”Accepterande av, mångäktenskap, slaveri, ringaktning av kvinnan” …
  Mångäktenskap är lång berättelse och är accepterat redan av profeten Abraham (!) Jag har planer att skriva om det på min blogg så är du välkommen att läsa, då.
  Slaveri var under tiden, (600 e.K. ) totalt acceptabelt som ett sätt att försörja sig. Det har funnits i hela världen, och tyvärr, finns det även idag, i väst liksom öst. En man från Lettland dök upp på våran blogg för att informera oss att han skrev boken ”Sex år slaveri” …i Sverige! Det borde du läsa kanske. Han jobbade för 500; i månaden, han fick mat o ett rum att sova (!) Det händer idag med polacker, folk i Kina, barnarbete utnyttjas idag av västvärlden, så behöver man inte klandra islam för detta. Idag, finns det sällan slavarbete i muslimska länder – det är dom, muslimer som ofta blev slavar, om du ser lite mer globalt.
  Kvinnofrågor är också lång berättelse, som kommer att tas upp på våran blogg, och största problem är att araber använder islam som sitt exklusiva rättighet. Dom gav sig rätt att blanda ihop sina egna traditioner, vanor och livsstil med islam som religion. Det som är kvinna i deras ögon, vill dom gärna förklara att detta är islam..!

 49. F.Ö. Jag rekommenderar varmt poet och redaktör i tidskriften Minaret, Mohammed Omar, om du vill veta ännu mer:

  http://doctoralazerius.blogspot.com/index.html

  Det som jag håller mest om är att riktiga islamhatare hänger med o vill gärna förklara islam ur den extrema o fundamentala tolkningen, vilken man kallar som ”Den sanna islam” :o)
  Sen, allt som är positivt inom islam, allt det goda som har kommit från muslimer, vill man förneka på varje pris.

  Det gör man i Serbien också, fast gällande judar:
  Man hittade någonstans i einstains biografi att han var gift med en serbisk kvinna som studerade på samma universitet, och nu pågår enorma kampanjer i Serbien med banderoller att judar tog serbernas ära..! Alltså, Einstain använde hennes kunskaper i sitt namn..! När man hatar, då accepterar man inte någonting positivt och någonting bra av den man hatar!
  Man vill se att den man hatar är bara negativ, dålig o utan någon värde.
  Nu är det en flod judiska flykttingar från Srem, Smederevo, etc som har enda möjlighet att flytta till Bosnien, som vanligt! Det har hänt under hela historien..!

 50. IDA

  Jag instämmer att hat är något mycket destruktivt. Det river ner istället för bygger upp.
  Men i längden drabbas den som hatar mest själv eftersom den som hatar isolerar sig från det innerst gudomliga i sin egen själ.

  Var och en får naturligtvis bli salig på sin tro. Det viktiga är att man inte försöker påtvinga andra människor den eller börjar kalla dem för otrogna, avfällingar, kättare etc. För det visar på en farlig intolerans som skiljer istället för förenar. Och religionens syfte borde ju vara att förena.
  Eller hur.
  Ordet religion kommer ju från latinska ”religare” och betyder att ”binda”, ”förena”.
  En religion i ordets sanna och enda rätta mening är därför ett band som förenar människor med varandra- inte ett särskilt antal dogmer och trossatser.

  Vill bara påpeka ett par saker i ditt inlägg. Att erkänna profeterna i GT och NT, och att kalla judar och kristna för boken folk, behöver naturligtvis inte i sig vara tecken på tolerans mot dem.
  Men visst är det bra att du och andra muslimer som du uppfattar det så. Andra gör det ju inte.

  Så till frågan om slaveriet.
  Här blandar du ihop saker och ting. En slav är en människa som ägs av en annan människa. Så som ett föremål.
  Att människor behandlar andra illa eller betalar dåliga ”slavlöner” etc. är inte slaveri. Det är däremot omoraliskt och oftast olagligt.
  Däremot är kvinnohandel och barnhandel en form av modernt slaveri. Men det är en illegal ondskefull verksamhet och har därför inget var sig moraliskt eller legalt stöd i ett modernt samhälle.

 51. Jag summerar min inställning i korthet:
  Sanna religioner och profeter är de som som ser till det som förenar. De visar och tar fasta på att allt är ETT och att vi alla har SAMMA ursprung.

  De religioner och profeter som däremot dömer, fördömer, ställer krav på vad man ska tänka, tro, äta, hur man ska kläda sig, be, predikar skrifter som innehåller källor till intolerans och hat och som inkräktar på människans nedärvda bördsrätt att tänka och fritt skapa, dvs. att vara guds avbild etc. – är falska profeter och läror.
  Sådana skrifter och profeter är i min menig inte andliga och förtjänas inte kallas heliga.

 52. Enligt islam, är det synd att sömna medveten om att en granne är hungrig..(!) En granne så klart kan vara ateist, buddist eller vilken mänsklig varelse som helst.
  Som tidigare sagt, finns det 1000 lagar bara i Koranens 2-a kapitel, men i helheten finns det 5 punkter som är mest obligatoriska. Och enligt islam, finns det inte EN ENDA människa i världen som kan utföra alla dessa plikter & punkter totalt fullkomligt. Allt beror på människans möjligheter, omständigheter, förmågor, situationen, och tid i vilken man lever.
  Extrema muslimer sätter inga gränser på det.
  Allt som står – måste uppfyllas, oavsett tid i vilken man lever eller inom vilka omständigheter man har. Även krigsstrategier som beskrevs under en del historiska händelser, tycker man att det ska användas idag.

  Tillbaka till dagsläget: Vad är problemet idag..?
  Jag tror att vi gör stora misstag:
  Idag, köper man mest islamisk tolkning av dom extrema o fundamentala skurkar. Tyvärr. Riktiga islamhatare vill att islam visar sig just genom extremisternas förklarning. Det hjälper faktiskt att generalisera muslimer globalt.
  Konkret, när det gäller MÖ-konflikten, gjorde man och gör fortfarande det dumaste som någon har gjort i mänsklig historia: Pga Hamas, fick man representera islam globalt och muslimer generelt som sina fiender! Det gjorde man genom retoriken och handlingar.
  På så sätt, judar som ett litet folk, fick plötsligt 1,5 miljard fiender! …är det klokt..?! Nej, tyvärr, det kan jag inte säga, utan dummaste som någon har gjort..!
  Idag ser jag den klassikern i bloggvärlden: Är man Israelvän, då tror man att man borde vara islamhatisk eller allergisk! Man tror att det ingår i samma paket! Så är det.
  På andra sidan är ingenting bättre heller: Om man ska kritisera ockupation, muren eller brott mot GK, betyder inte att judehat ingår i detta också..!

  Lösning: Man borde börja köpa islam-tolkning och förklarning av oss, icke extrema, vanliga muslimer innan det blir försent.

  PS! Det vilka profeter du erkänner eller inte – är din egen sak. Jag erkänner ALLA. Guds Budskap är enorm inför människans korta liv, så profeternas kedja behövdes för att alla pusselbitar får falla på plats. Erkänner man Mossa a.s. som sin profet, (vilket vi muslimer gör), betyder att man ska ha respekt mot folket som fick Budskap genom Mossa a.s.

  hehhehehe… Men eftersom varken kristna eller judar erkänner Mohammed, då är det inte så konstigt att fråga: ”Brist på respekt..?” :o)
  Dvs att islamisk tro på ALLA profeter spelar jätte stor roll för att ena folket och skapa respekt mellan människor.

 53. ”Jag tycker alltså inte att en stat som har en judisk majoritetsbefolkning och som är “judisk” i kulturellt hänseende är ett större problem än att jag ideligen måste lyssna till Carola i TV och på radio om jag beger mig till Sverige över jul.”

  Det är skillnad på att vara kulturellt judiskt och definiera sig som judisk stat i lagen. Ingen ifrågasätter att ett land kan vara kulturellt judiskt utan problem, eller att det kommer påverka vilka helgdagar som firas osv.

  Att definiera sig som en judisk stat i lagen är en mer komplicerad fråga. I princip är det inte bra men givet antisemitismens historia kan det kanske finnas speciella skäl som motiverar medborgarskapslagarna.

  Andra lagar får räknas till kategorin ”smärre dumheter”. Det är således fel att ha en statssynagoga (eller hur man nu ska uttrycka det) men inte mer fel än liknande lagstiftning i Danmark eller England.

  Till kategorin större dumheter hör familjerätten. Någon motsvarighet till den särbehandlingen på grund av religion finns inte bland andra västerländska demokratier. (Jag räknar inte in Libanon i den kategorin.)

  Också i samma kategori hör att partier måste acceptera Israel som en judisk stat för att få ställa upp i valet. Det hör klart till de oacceptabla metoderna för att hålla Israel judiskt.

Kommentarer är stängda.