Flyktingar och Jerusalem, ett ekonomiskt perspektiv

Läste just en intressant artikel av Akiva Eldar angående ett detaljerat, semi-officiellt förslag som lagts fram av the Aix Group. Hade aldrig hört talas om dem, men en sökning gav följande:

”The Aix Group is a unique economic forum comprised of Israeli, Palestinian and international economists, policy-makers, members of economic organizations, and individuals from the academic and business spheres. Members of the Aix Group have been meeting since 2002, accompanied by official observers from both sides who have shared their thoughts with the Group and incorporated some of the Group’s ideas into their policies. Within the deteriorating political circumstances in the region, the Aix Group has served as one of the only economic forums where members of the two the sides continued to meet and continued rational discussions related to common concerns.”

 The Aix Group anser vidare att Osloprocessens gradvisa implementation var en av nyckelorsakerna till varför den brakade samman. Istället förordar de en ”reverse engineering approach”:

”In “reverse engineering”, the sides first agree on where they want to go, i.e. on the contours of a permanent agreement, and then decide how to reach that end. Gradualism, on the other hand, takes the form of an incremental approach, moving one step at a time with no agreement on (or even discussion of ) the end result. This is an inappropriate approach, particularly in the context of the power imbalance between the two sides, which eventually contributed to failure. The failure to agree to and implement the “two states” formula successfully was partly due to the fact that the sides avoided serious discussions of the permanent stage; and then, at Camp David in 2000, they failed to reach an agreement. But whereas many concluded after the failure at Camp David that it is altogether impossible to reach an agreement, we concluded that it is impossible not to reach one. Thus we thought, and still think, that in spite of the painful failure in 2000 and the painful consequences of that failure, the two sides should resume meaningful negotiations that will lead to a permanent settlement of the conflict.”

Gruppen har lagt fram en bok – lugn, bara 253 sidor – som ger fakta och detaljerade förslag angående två så kallade ”kärnfrågor”: Jerusalem och de palestinska flyktingarna, plus ett kapitel om transport- och elektricitetssamarbete.

 Sådant här är eventuellt lite tungt och mindre sexigt än, säg, en artikel av Andreas Malm eller någon mer radikal figur. Men det är så här fred ser ut, bakom kulisserna. Så vad man än anser om innehållet så tycker jag definitivt att det är värt att ägna lite tid till att gå igenom det. Mindre slagord, mer tachles. Gillar.