Israeliska HD – fredsrörelsens nya arena

Så, äntligen…nu finns min artikel om den israeliska fredsrörelsen och dess aktiviteter i HD (speciellt angående muren/barriärens dragning) på nätet, i Fredstidningen Pax senaste nummer. Och den handlar alltså inte om hur palestinierna påverkas av muren – det finns många och duktiga som skriver om det – utan precis om vad som står i rubriken. Vore kul att få höra vad ni tycker, om inte på bloggen så gärna privat.

16 reaktioner till “Israeliska HD – fredsrörelsens nya arena”

 1. Jag kan endast ge min principella uppfattning eftersom jag omöjligtvis kan göra en konkret bedömning. För att kunna göra detta måste man varit på ort och ställe och dessutom kunna ta alla faktorer i beaktande.

  Min principiella hållning är därför denna:
  Barriären är viktig och nödvändig. Den har antagligen sparat hundratals, ja kanske tusentals israelers och palestiniers människoliv och alla de skador som skulle invalidiserat minst lika många för livet. Den har därmed också förhindrat allt det lidande som ett ännu större antal anhöriga måste leva med.
  Och detta är det central motivet som talar för barriären.
  Den bör sitta där så länge Israel hotas av terroristattacker och fram till dess ett fredsavtal ingåtts som visar sig hållbart.
  Därefter kan en nedmontering påbörjas.

  Den principiella hållningen till hur sträcknigen för barriären bör utföras är enligt min uppfattning sådan att den ska ske på sådant sätt att den kan ge bägge folken största möjliga säkerhet samtidigt som den ska ge största möjliga olägenhet för det civila livet.

 2. Korrigering.

  Slutet på sista meningen ska förstås vara ”…………minsta möjliga olägenhet …”

 3. Solen, din principiella hållning angående sträckningen är faktiskt exakt samma som HD-s tolkning av den rättsliga situationen, och det är just den som legat i botten för alla de beslut om en ändring av var barriären ska löpa någonstans.

  Det är nämligen väldigt, väldigt uppenbart att inte bara säkerhetstänkande ligger bakom hur och var man byggt muren/barriären. Detta sade även Olmert själv i ett föredrag inför medlemmar av ”Council for Peace and Security”, det är ingen direkt hemlighet även om folk har olika åsikt om ifall det var en bra ide eller inte att ta så mycket mark som möjligt.

  Men tack för kommentaren!

 4. SoS
  Att barriären skulle ha sparat ”tusentals liv” håller jag för helt osannolikt, då den enbart är byggd till hälften…

  I skrivandes stund skövlas palestinsk mark för denna olaglighet, och man kan ju bara notera med vilken lättvindighet som oskyldiga palestiniers liv ska förpestas – sen kan man börja montera ned…

  Man kan ju bygga rätt från början – även om det är en svindlade tanke i Israel.

  F ö kan jag ju bara hålla med Anna – att murens primära mål inte är säkerhet har påpekats sedan 2002 – och det var just därför som den fälldes i den högsta existerande juridiska instansen, internationella domstolen.

 5. Nja Guardian, jag vet inte om det är helt korrekt. Som jag förstått det så sade domstolen i Haag att Israel inte får bygga en mur/barriär av det slaget (inte fårstängsel direkt) på den palestinska sidan av gröna linjen. Det handlade inte om motiven utan om principen – inget sådant byggprojekt på ockuperad mark. Detta innebär alltså att skulle den byggts på den israeliska sidan av gröna linjen skulle Haag inte kunnat säga någonting alls.

  I israeliska HD däremot så är motivet för var barriären löper enormt viktigt. HD säger att den uppnådda säkerheten för israeler måste vägas gentemot skadan på egendom och rörelsefrihet för den palestinska civilbefolkningen. Ökad säkerhet för israeler – inklusive de soldater som patrullerar längs muren – är det enda godtagbara skälet för att bygga barriären överhuvudtaget, enligt HD. Därför drev människorättsorganisationerna en linje där de visade att barriärens dragning gjorts på andra grunder (utvidgning av bosättningar, planerade industriområden etc) än enbart säkerhet – och i vissa fall i strid med vedertagna säkerhetsprinciper, som att inte låta barriären gå för nära palestinska byar (soldaterna kan då lätt beskjutas från husen) eller för långt nere i en dalgång, osv osv.

  Intressant i sammanhanget är att israeliska HD aldrig tagit ställning till om bosättningarna som sådana är illegala enligt folkrätten eller inte. Detta undvek de den här gången också. Och de kommer att fortsätta undvika det, eftersom det i grunden är en politisk fråga i Israel och skulle ha enorma politiska implikationer.

 6. Anna

  Jag skulle ha uttryckt mig tydligare 🙂

  Visst är det så att man inte får bygga på Västbanken, där nu någonstans 80 % går, och om man hade följt den gröna linjen så hade barriären varit 3 gånger kortare, och därmed 3 gånger säkrare.
  Idagsläget kan man ju inte Israel ens ställa tillräckligt med folk på fötter, för att övervaka skapelsen…

  Att barriären slingrar sig ute på Västbanken och t o m möjligör framtida utvidningar av befintliga bosättningar, (Det var väl det som HD gav bakläxa på rörande Bil’in) gör ju att begreppet ”säkerhet” blir ganska missvisande.

  Mycket märkligt att HD kan kommentera en barriär/mur, men inte väljer att kommentera husen som den omsluter.

  Om husen inte stått där de gjort, så hade ju inte muren haft den sträckningen som den fått. Det är ju inte svårare än så…

  Jag ska väl inte säga att jag blir imponerad av logiken i HD 😉

 7. Guardian, läser du domstolsbesluten så ser du utan problem att det inte är logiken det är fel på. De diskuterar folkrätten, inklusive internationell rätt, angående vad en militär befälhavare har rätt och inte rätt att göra på ockuperat område. Det finns massor med hänvisningar, det är inte oprofessionellt.

  Men – frågan som ställts till HD i petitionerna är inte om bosättningarna i sig är illegala eller inte, utan om skadan som barriären gör på palestinsk egendom och rörelsefrihet är proportionell eller inte gentemot den säkerhet som den innebär för de israeliska invånarna. Avvägningen är säkerhet för israelerna gentemot inskränkning av palestiniernas fri- och rättigheter.

  Det är inte ologiskt att inte svara på en fråga som inte ställts. Och som sagt, om människorättsorganisationerna skulle lägga in en petition i HD mot bosättningarna som sådana så är det en politisk fråga som jag tror att HD skulle vägra att diskutera och istället ge till Knesset och kräva ett utlåtande av regeringens rättsrådgivare. HD dömer enligt israelisk lag och beaktar internationell lag.

  Problemet är politiskt, inte rättsligt. Det är väldigt uppenbart. Men eftersom det politiska systemet ser ut som det gör är HD den enda möjliga vägen för alla de här organisationerna om de vill ändra situationen på marken. Att säga att HD därför inte är ”logiska” är inte korrekt, enligt mitt sätt att se.

 8. Ida, som du vet bor jag inte i Sverige och jag läser inte svenska tidningar varje dag eller lyssnar på radio. På den här bloggen skriver jag främst om vad som händer i Israel – inte om vad svenska politiker tycker om den israeliska politiken.

  F ö är det inget nytt de säger, tycker jag. Eller?

 9. Jo, Anna, jag förstår att du kan inte hinna o läsa allt som kommer i svensk media och att du bloggar från Israel.
  Jag blev bara förvånad att ingen i bloggvärlden skriver om det, så gick jag runt med olika länkar och frågor.

  Det är väldigt unikt att Carl Bildt går ut med kritiken och säger det samma som Lars Ohly. Att en moderat säger som vänsterpartist någonting om MÖ-konflikt, är väldigt ovanligt.
  Tidigare hade vi bara vänsterpartister som gick ut med kritik mot ockupationen. Andra partier var väldigt ”snåla” att konkretisera kritiken, mycket försiktiga att peka ut stora brister…
  Skillnaden är att denna gång enades alla partier i riksdagen med hård kritik mot ockupationen, muren och bosättningar, samt brott mot GK – kollektiv straff.

 10. Ida, det är knappast någon nyhet att Bildt är relativt ”propalestinsk”.

  Heller är det väl ingen som inte kritiserar ”murens” placering. Att kritisera dess faktiska existens, och behovet av den, är något helt annat.

  Carl Bildt har en internationell plattform som han gärna står kvar på.

 11. Skam till sägandes…det är först nu som jag kommit mig för att läsa artikeln.
  Den är – föga överraskande – välskriven, relevant och viktig.

  Att jag har ett antal invändningar mot några av de åsikter och uppfattningar som luftas i texten, orkar jag inte bråka om just nu.
  Det viktiga är att ”trollen spricker i ljuset”. Artikeln ger exempel på hur debatten i Israel kan låta och hur det demokratiska arbetet kan se ut i rättsstaten Israel.

  Well done.

 12. Tack Roy. Och det är som bekant att inte gilla allting. Jag har nog en del invändningar mot vad Amani och Hedva sade i artikeln hos Kvinna till Kvinna, och när jag intervjuade Tali Fahima och skrev en artikel om henne så var det inte för att jag tyckte att allt hon gjort och sagt var 100% min åsikt. Men precis som du säger så är den här diskussionen öppen i Israel och jag tycker att den borde få mer publicitet och plats. Därav ämnesvalet.

Kommentarer är stängda.