Annapolis

Tänker inte skriva om Annapolis, eftersom andra gör det mycket bättre än jag. Common Ground News Service har fyra utmärkta kolumnister i sin senaste utgåva: Daniel Levy, Thomas Friedman, Tariq Alhomayed och Uri Avinery.

”Hittills handlar det om ‘de räddas fred’, citerar Friedman Al Arabiya-kanalens chef i Washington, Hisham Melhem. Ligger onekligen något i det. Motivationen för de inblandade är inte deras orubbliga tro på fördelarna med en fredsprocess, utan deras fruktan för vad som annars lurar bakom hörnet.

”Fear can be a powerful motivator”, konstaterar Friedman, men säger också att ”Moderates who are not willing to risk political suicide to achieve their ends are never going to defeat extremists who are willing to commit physical suicide.”

Så vad blir då fortsättningen på Annapoliskonferensen? Friedman föreslår ett enkelt litmustest, utan Mellanösternexperter.

 ”You won’t need a Middle East expert to explain to you whether it’s working. If you just read the headlines in the coming months and your eyes glaze over, then, as the Israeli columnist Nahum Barnea put it to me, you’ll know that Annapolis turned the ignition key ”on a car with four flat tires.”

But if you pick up the newspaper and see Arab and Israeli moderates doing things that surprise you, and you hear yourself exclaiming, ”Wow, I’ve never seen that before!” you’ll know we’re going somewhere.