Kamp mot tidiga giftermål

I Israel är det tillåtet att gifta sig från 17 års ålder. Enligt ”the Working Group for Personal Status Issues”, som består av Nasaretbaserade Women against Violence, ACRI (Association for Civil Rights in Israel), Al-Tufula Center, Kayan och Al-Siwar, så gifte sig mellan åren 2000-2005 över 9 000 flickor under 18. Alla organisationerna utom ACRI (som är judisk-arabisk) är arabiska, mer eller mindre feministiskt inriktade kvinnoorganisationer.

 ”Tidiga giftermål skadar flickans rätt till utbildning, hennes fysiska och psykiska hälsa, och hindrar henne från att självständigt utveckla sin personlighet”, skriver arbetsgruppen i ett upprop som publicerats på nätet.  Uppropet stöder ett lagförslag att höja minimiåldern för giftermål (se här, tyvärr inget på engelska). Den 21 november ska Knesset diskutera och rösta i frågan.

 Om man scrollar ner lite på arbetsgruppens hemsida så ser man en bild på en kvinna med vit slöja – det är den arabiska affischen som enligt företrädare för arbetsgruppen publicerades på anslagstavlor och i offentliga lokaler i arabiska städer och samhällen i Israel (jag har åtminstone sett den i Nasaret och i Haifa).

 Kvinnofrågor i Israel handlar väldigt lite om vem som diskar. För stora delar av befolkningen – kanske speciellt den arabiska och ultraortodoxa sektorn, men även för ensamstående eller invandrade judiska kvinnor – så handlar det främst om familjerättsfrågor, utbildning, arbete och social säkerhet. I slutändan handlar det om i vilken mån en kvinna är ekonomiskt oberoende och kan fatta egna beslut om sitt liv. En sjuttonårig arabisk tjej som gift sig utan att ta studenten och sedan fått flera barn har det enormt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Hon har ingen yrkesutbildning, talar förmodligen inte speciellt bra hebreiska, arbetsmöjligheterna i den arabiska sektorn är få och hon diskrimineras både för att hon är kvinna och för att hon tillhör en etnisk och religiös minoritet. Dessutom är det långt ifrån säkert att hennes familj (läs: hennes man, hans föräldrar och hennes föräldrar) stöder hennes önskan att arbeta. Och om hon trots allt detta lyckas få ett jobb så vore det ett mirakel om hon fick laglig minimilön och sociala förmåner.

 Kvinnoorganisationerna i Israel gör ett enormt jobb med att försöka ändra på de här förhållandena, både vad det gäller sociala normer och attityder, lagstiftning och ekonomiska förhållanden. Men det är fortfarande en lång väg kvar.

En tanke på “Kamp mot tidiga giftermål”

Kommentarer är stängda.