Med Machsom Watch vid en vägspärr på norra Västbanken

Följande artikel skrev jag efter att ha gjort ett antal turer med den israeliska kvinnoorganisationen Machsom Watch och talat med palestinier som väntade vid vägspärrarna. Publicerades i Flamman i april 2007.