En illojal israels bekännelser

Intervju med Tali Fahima. Publicerades i Flamman i februari 2007.

Annonser